Zasiłek stały z pomocy społecznej przysługuje osobom żyjącym na progu ubóstwa. Kryterium otrzymania zasiłku to dochód przy padający na osobę w gospodarstwie domowy. W jednosobowym gospodarstwie dochód nie może przekroczyć 634 zł. Dla rodzin próg dochodu jest niższy, bo wynosi 514 zł. Poza ubóstwem należy także spełniać jedno z kryteriów: niepełnosprawność, bezdomność, przemoc w rodzinie czy bezrobocie. Nowe przepisy podniosły kwotę zasiłku z 529 zł na 604 zł.

Zasiłki dla uchodźców

1 października wchodzą nowe przepisy dotyczące zasiłków dla najuboższych i najbardziej potrzebujących. Podwyżki objęły także osoby, które otrzymały status uchodźcy na terenie naszego kraju.

Zmieniła się minimalna i maksymalna kwota, jaką dopłaca państwo polskie do nauki języka polskiego. Minimum to 606 zł a maksimum to 1335 zł.

Socjalny raj w Niemczech

Przy wysokości zasiłków dla imigrantów Polska nie jest krajem atrakcyjnym. Najwyższe zasiłki „uchodźcy” dostają w Niemczech. Nie dziwi, więc ich chęć osiedlenia się właśnie w tym kraju. Uchodźca w Niemczech może liczyć na: mieszkanie z pełnym wyżywienie w ośrodku dla uchodźców, ubranie i pełną opiekę zdrowotną, 137 euro dla samotnej osoby, 123 euro dla małżonka, 110 euro dla dorosłego członka rodziny, 81 euro na jedno dziecko od 14-18 roku życia, 88 euro na jedno dziecko od 6-14 roku życia oraz 80 euro na jedno dziecko do 6 roku życia.

Państwa, w których osiedlają się uchodźcy zaczynają mieć problem z ich liczbą i niechęcią do pracy.

Top Videos of the Day

Szwajcaria bije na alarm – 95 proc. uchodźców nie chce pracować. Dania chcąc odstraszyć imigrantów ekonomicznych zmniejszyła zasiłki, jakie im przysługują o 45 proc.

Jednocześnie Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydal wyrok na mocy, którego uchodźca powinien dostać zasiłek, który pozwoli mu na wynajęcie mieszkania i godny poziom życia. Patrząc na pieniądze, które otrzymują uchodźcy w Polsce, nasz kraj łamie dyrektywy unijne. Z drugiej strony porównując, jaką pomoc od państwa otrzymują biedni Polacy w porównaniu do uchodźców to obywatele naszego państwa są dyskryminowani.

 

źródło: wsensie.pl, euroislam.pl, onet.pl

  #Unia Europejska #imigracja #kryzys uchodźczy