Kościół zajął swoje stanowisko w sprawie związków homoseksualnych. Uznał je za niewłaściwe i niezgodne z przyjętą normą społeczną. Biskupi sprzeciwili się narzucaniu przez środowiska homoseksualistów swoich żądań w kwestii zrównania ich praw z prawami prawowitych małżonków i rodziców oraz podejmowania prób stawiania ich związków na równi ze związkami heteroseksualnymi. Papież podkreślił, że ta decyzja nie jest jednak jednoznaczna z wykluczeniem ich z Kościoła. Według doktryny katolickiej małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny i zawiera w sobie również zobowiązanie do wychowania dzieci i sprawowania opieki nad rodzicami, zaś związki homoseksualne oparte są na grzechu, łamią ogólnie przyjęte normy społeczne i są niemoralne.

Przesłanie wiary

Pod koniec trwania synodu podczas audiencji ogólnej 21.10.2015 Ojciec Święty zaapelował do Polaków o modlitwę w intencji obradującego w Rzymie Synodu Biskupów, a także wszystkich rodzin na świecie. Pragnął, aby kończące się obrady i modlitwy odnowiły w całym Kościele poczucie niezaprzeczalnej wiary w istnienie nierozerwalności małżeństwa i zdrowej, normalnej rodziny, opartej na wzajemnej miłości, zaufaniu i lojalności, przy czym dodał, że w tworzeniu dobrych relacji partnerskich między dwojgiem kochających się ludzi odgrywają ważną rolę wierność i szacunek. Mówił o braku poszanowania wartości duchowych, który wynika z błędnego rozumienia prawa do wolności i pogoni za poszukiwaniem własnego ja oraz z dążenia do czerpania satysfakcji z uciech życia doczesnego, podczas gdy zarówno miłość, jak i przyjaźń zawdzięczają swoją siłę temu, że rodzą więź nie odbierając prawa do wolności i spełnienia.

Top Videos of the Day

Dodał, że „wierność obietnicom jest arcydziełem ludzkości i stanowi niezbędną cechę każdej prawdziwej formy miłości”. Mówił o szkodach wyrządzanych kulturze masowej i Kościołowi katolickiemu przez media i władze świeckie, na manipulowaniu przekazem, który ma na celu zniszczenie więzi międzyludzkich opartych na prawdzie i zaufaniu. Słów papieża na placu św. Piotra wysłuchało około 30 tysięcy wiernych.

Wspomnienie liturgiczne papieża rodziny Jana Pawła II

22.10.2015 przy grobie Jana Pawła II odbyła się msza św., w której wzięło udział około 2000 osób, w tym dziewięciu biskupów na czele z przewodniczącym KEP, abp. Stanisławem Gądeckim. Homilię wygłosił abp Henryk Hozer z Warszawy. Kościół katolicki na całym świecie modlił się za zmarłego w 2005 roku Karola Wojtyłę w kolejną rocznicę objęcia przez Niego funkcji papieża. Dokładnie tego dnia 37 lat temu rozpoczął się Jego pontyfikat.

Synod nie wniósł niczego nowego w przekaz, stojąc na straży starych prawd. Nie potępił nikogo, jedynie utwierdził w przekonaniu, że miłość jest jedyną wartością, na której trzeba opierać wszystkie swoje decyzje.

#Papież Franciszek odniósł się do przesłania Ojca Świętego Jana Pawła II, który całym swoim życiem dawał świadectwo wiary w miłość i przebaczenie: „Jeżeli cokolwiek warto na świecie czynić, to tylko jedno - miłować.”

Źródło: abpgadecki.pl, TVP2 #religia #Jan Paweł II