Ze względu na dużą liczbę uchodźców z Syrii, konstytucja Holandii zostanie przetłumaczona na arabski - poinformował minister spraw wewnętrznych tego kraju, Ronald Plasterk. Jego zdaniem, osobom, które przybyły do obcego kraju, jest niezbędna informacja na temat podstawowych zasad w nim obowiązujących.

Przetłumaczenie konstytucji podniesie znajomość podstawowych zasad wśród uchodźców

Polityk uważa, że przetłumaczenie holenderskiej ustawy zasadniczej wpłynie pozytywnie na podniesienie świadomości przybyłych do Holandii imigrantów w zakresie podstawowych zasad przyjętych w państwie, do którego przyjechali, ponieważ ułatwi im jej zrozumienie.

Ci ludzie przybywają przecież do kraju, który jest dla nich nieznany. W swoim oświadczeniu Ronald Plasterk powiedział, że imigranci powinni wiedzieć, iż holenderska konstytucja głosi, na przykład, „wolność słowa, równość mężczyzn i kobiet, że ludzie o różnej orientacji seksualnej mogą żyć obok siebie w wolności i że każdy ma wolność wyznawania własnej religii”.

Gminy przekażą przetłumaczoną konstytucję uchodźcom

Przetłumaczona na język arabski konstytucja zostanie rozesłana do wszystkich gmin w Holandii, które z kolei przekażą je uchodźcom. Już w nadchodzącym tygodniu gminy otrzymają tłumaczenie pierwszego rozdziału konstytucji, który zawiera podstawowe prawa. Według ministra, prace nad tłumaczeniem dokumentu idą sprawnie i z pewnością zostaną zakończone już w pierwszych dniach listopada.

Top Videos of the Day

Tłumaczenie zostanie przekazane gminom w wersji cyfrowej. Będą one mogły opublikować je na swoich stronach internetowych lub wydrukować i rozprowadzić wśród imigrantów w formie tradycyjnego dokumentu. Arabskie tłumaczenie holenderskiej konstytucji będzie również dostępne na Rijksoverheid.nl.

Arabski językiem oficjalnego tłumaczenia konstytucji Holandii

W ten sposób język arabski stanie się czwartym językiem, na który oficjalnie przetłumaczono holenderską ustawę zasadniczą. Do tej pory konstytucja Niderlandów została wcześniej przetłumaczona na trzy języki obce: angielski, francuski i hiszpański.

źródło: nltimes.nl #Unia Europejska #imigracja #kryzys uchodźczy