2

Główne fragmenty wystąpienia Wiktora Orbana, 22 X w Madrycie, wygłoszonego w języku angielskim:

 

„Po pierwsze, moi mili, nie stoimy bynajmniej w obliczu kryzysu uchodźców. Mamy do czynienia z wędrówką ludności, w ramach której przemieszczają się emigranci ekonomiczni, uchodźcy, ale również najemnicy i terroryści. Jest to proces niekontrolowany, którego nikt nie reguluje. Pragnę tu przypomnieć, że prawo międzynarodowe nie przyznaje nikomu prawa do dowolnego wyboru kraju zamieszkania w oparciu tylko o decyzję danego człowieka. Pragnę również podkreślić, że mamy do czynienia z nieprzejrzanymi wprost tłumami ludności, jaka udaje się w tę drogę.

Syria, Irak, Afganistan i Afryka to jeszcze nie wszystko. Rozmiary i natężenie związanych z tym zagrożeń przekroczą najgorsze obawy.”

Kochaj bliźniego swego jak siebie samego, ale ...

„Najwyższy czas, aby wyjaśnić sobie charakter i rozmiary naszej moralnej odpowiedzialności. Jako chrześcijańscy demokraci ustawiamy sobie w takich sprawach wysoko poprzeczkę. Bez wątpienia odczuwamy serdeczne współczucie dla tych, którzy musieli porzucić swe domy. Ci ludzie padli ofiarą niewłaściwego sprawowania rządów oraz błędnych decyzji czynników wpływających na wielką politykę światową. Obecnie na dobitkę stają się ofiarami błędnej polityki w Europie, która budzi w nich nadzieje niemożliwe do spełnienia. Doznają również cierpień zadawanych im przez przemytników ludzi.

 

Tak! Ci nieszczęśnicy są biednymi ofiarami! Tylko, że współczucie dla nich nie oznacza, że w jego imię mamy obowiązek sami paść czyjąś ofiarą! Nie mamy obowiązku dać się zniszczyć tylko dlatego, że nie powinniśmy uważać ich za naszych wrogów.

Top Videos of the Day

Nasz moralny obowiązek względem nich polega na tym, aby pomóc im odzyskać im ich własne życie i powrócić do ich własnych krajów. Nie damy rady osiągnąć celu jakim byłoby zapewnienie im równie wysokiej stopy życiowej jaka jest udziałem ludzi żyjących w Europie. Prawo do zachowania godności i osobistego bezpieczeństwa to podstawowe prawa człowieka. Natomiast prawo do życia w dobrobycie jaki istnieje w Niemczech, Austrii i na Węgrzech należy się tylko tym, którzy ten dobrobyt budowali i budują.”

Czy tak wygląda demokracja?

„Nie uda nam się uniknąć debaty w sprawie stanu naszej demokracji. Czy fakt, że środki masowego przekazu pokazują na ogół tylko napływające do nas kobiety i dzieci, podczas gdy 70 procent migrantów to młodzi mężczyźni maszerujący raźno jak jakieś wojsko... Czy ten fakt jest zgodny z demokratycznym prawem społeczeństwa do informacji? W jaki sposób doszło do tego, że nasze narody dochodzą do wniosku, że z ich zdaniem prawie nikt się nie liczy? [...] Czy otrzymaliśmy jakiekolwiek prawne umocowanie, by zezwolić na wkroczenie na nasz kontynent milionów migrantów? Czy istnieje jakakolwiek prawna podstawa łamania w ten sposób od wielu miesięcy układu z Schengen? Bynajmniej!”

“Opamiętajcie się!”

“Czyż nie zebraliśmy się tutaj jako Europejska Partia Ludowa? Za wszystko co czynimy odpowiemy przed ludem.

Wysłuchajcie tego, co mówi lud. Opamiętajcie się! Brońcie Europy! Nie nakłaniajcie ucha do podszeptów lewaków, którzy chcą zburzyć całą Europę. Nie pozwólcie im zamordować jej duszy!”

Lutz Bachmann – przyjaciel Polski

W swojej przemowie na otwarcie wiecu Patriotów Europy Przeciw Islamizacji Zachodu (PEGIDA) założyciel tego ruchu powiedział: „Pozdrawiam i gratuluję Beacie Szydło oraz Partii Prawo i Sprawiedliwość (PiS) w Polsce z powodu wielkiego zwycięstwa na wyborach. (Ogromna, radosna owacja Sasów.) W ten sposób Polska dołącza do listy krajów europejskich, w których wyborcy przypomnieli sobie o wartościach konserwatywnych i są dumni ze swojego narodu i pochodzenia. Coraz więcej jest w Europie krajów, w których lud doprowadza do władzy partie, które opowiadają się za tymi wartościami.” Następnie mówca wyraził żal i trwogę z tego powodu, że w systemie politycznym RFN wyborcy najprawdopodobniej będą musieli czekać jeszcze dwa lata na podobną zmianę.

 

(YouTube video: PEGIDA Dresden, 26 X 2015, 22 i 23 minuta)