Angela Merkel prowadzi politykę proimigrancką. Chcę zmusić kraje Unii Europejskiej do obowiązkowego przyjmowania ustalonych kwot imigrantów, a media informują o nieoficjalnych rozmowach na temat stałego unijnego podatku na imigrantów. Upór z jakim kanclerz Niemiec kontynuuje politykę przyjmowania wszystkich imigrantów generuje plotki. Plotki o tym, że Angela Merkel jest krypto-muzułmanką.

Krypto-Islam

Krypto-#Islam lub krypto-muzułmanin to potajemne wyzwanie islamu, mimo że publicznie deklaruje się bycie niemuzułmaninem. Po raz pierwszy to pojęcie pojawiło się w czasach Inkwizycji, kiedy to hiszpańscy muzułmanie przyjmowali wiarę chrześcijańska jednocześnie wyznając w ukryciu islam.

Obecnie krypto-muzułmaninem może stać się uchodźca, który zmienia wiarę dla uzyskania azylu. Dlaczego można udawać zmianę wiary w celu osiągnięcia korzyści? Wszystko tłumaczy doktryna takiji. Według prawa szariatu obowiązkiem muzułmanina jest oszukiwanie niewiernych. Muzułmanin nie może okłamywać wiernych, ale oszustów niewiernych to takija. Taktyka takiji stosowana była przez szyitów, kiedy byli w mniejszości do sunnitów. Sunnici zaś stosują tę taktykę przeciwko niewiernym. To już nie kamuflaż tylko wszechobecne oszustwo. Autor książki „Udawanie w Islamie” Sami Mukaram piszę „ takija ma dla islamu znaczenie fundamentalne. (…) jest mocno osadzona w muzułmańskiej polityce, szczególnie w erze nowożytnej”. Czy to, co dzieje się w Europie to właśnie takija?

Hudna rozejm czasowy

Hudna to pokój zawarty z niewiernymi w momencie, kiedy muzułmanie są za słabi żeby wygrać wojnę.

Top Videos of the Day

Okres rozejmu z niewiernymi nie może być jednak dłuższy niż 10 lat, bo dokładnie tyle czasu obejmował traktat z Hudajbija pomiędzy Mahometem i Kurejszytami zawarty w Mekce. Jedynym celem hudny jest uzyskanie czasu, w którym muzułmanie zyskają siłę do nowej wojny z niewiernymi. Taki czasowy rozejm zastosowano w konflikcie pomiędzy Izraelem a Palestyną.

Patrząc na to, co się dzieje w Europę i politykę Angeli Merkel rzeczywiście należy się zastanowić czy nie mamy do czynienia z taktyką takiji oraz hudną. Kłamstwo i pozorne pokojowe nastawienie w celu osiągnięcia korzyści. Imigranci, którzy uciekają przed wojną są w rzeczywistości mężczyznami w sile wieku zdolnymi do walki. Merkel, która pod płaszczykiem solidaryzmu chce narzucić przyjęcie jak największej ilości muzułman w każdym kraju europejskim jednoznacznie kojarzy się z koniem trojańskim. To czy skończymy jak Troja zależy tylko od nas, współczesnego konia trojańskiego możemy zawsze odesłać do kraju jego pochodzenia.

źródło: euroislam.pl, wikipedia.pl, internet #Angela Merkel #kryzys uchodźczy