Fale uchodźców, które każdego dnia przybywają do Europy, od kilku tygodni stały się tematem numer jeden we wszystkich krajach zagrożonych napływem dziesiątek tysięcy ludzi z różnych powodów opuszczających swoją ojczyznę. Autor tego artykuł przedstawia suche fakty, nie starając się przekonać do jakiejkolwiek opinii dotyczącej uchodźców. Przedstawia wyłącznie definicje oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Uchodźca czy imigrant?

Z pewnością elementarną kwestią, jaką należy rozstrzygnąć na początku tego tekstu, jest rozróżnienie imigranta od uchodźcy. Obydwa terminy są dość często mieszane czy też używane zastępczo, podczas gdy znaczą one zupełnie co innego.

Uchodźcą jest osoba, która pozostawia swój kraj z powodu krwawej wojny, reżimu czy też chaosu panującego w jego państwie. Z kolei imigrant to człowiek, która postanawia zmienić swoje miejsce zamieszkania w celu poprawy aktualnych warunków bytowych.

Kto ucieka?

Najczęściej do Europy zmierzają mieszkańcy Syrii, Afganistanu, Erytrei oraz Nigerii, których szacunkowa liczba z ostatnich sześciu miesięcy wyniosła blisko 340 tysięcy osób. Oprócz nich migracja dotyczy również Kosowian oraz Albańczyków, którzy pragną poprawienia poziomu swojego życia. Przybysze z odległych krajów emigrują do Europy szlakiem przez Morze Śródziemne - z Turcji do Grecji czy też z Libii do Włoch.

Dokąd zmierzają i w jakim celu?

Uchodźcy najczęściej trafiają do Włoch, skąd starają się przedostać do Niemiec, Francji, Szwecji czy też Norwegii.

Top Videos of the Day

Powodem takiego wyboru są dobre warunki socjalne, jakie mogą otrzymać. Wielu przybyszów, określając się mianem „uchodźców”, przybywa do Europy tylko w celu uzyskania tych właśnie świadczeń. Niestety nie jesteśmy w stanie jednoznacznie stwierdzić, którzy uciekinierzy naprawdę potrzebują pomocy, a którzy pragną życia za pieniądze europejskich mocarstw.

Warto podkreślić również definicję imigrantów ekonomicznych, którzy przybywają do Europy z krajów, w których nie panuje wojna. Tacy ludzie pragną rozwijać się, pracować, edukować oraz zamieszkać w miejscu, w którym otrzymają większą szansę na sukces. Doskonałym przykładem mogą być obywatele Kosowa. Europa nie musi udzielać pomocy takim ludziom, gdyż ich życie nie jest bezpośrednio zagrożone.

Czy Polska jest zagrożona falą uchodźców?

Oprócz krajów Unii Europejskiej swoją pomoc uchodźcom zaoferowały w ostatnich miesiącach Australia, USA, Wenezuela i Brazylia, które zdeklarowały pełną gotowość do przyjęcia osób zagrożonych wojną. Jeśli chodzi o Polskę, to nasz kraj jest raczej przystankiem w drodze na zachód. Status uchodźcy w ubiegłym roku otrzymało 16 procent osób, gdyż większość spraw została umorzona ze względu na wyjazd tych ludzi do innego kraju. Do Polski z kolei przyjeżdża wielu imigrantów ekonomicznych, którzy do naszego kraju dostają się legalnie, posiadając pozwolenie na pobyt i pracę. Są to głównie Ukraińcy, Białorusini, Litwini i Chińczycy. Ich liczebność wynosi 188 tysięcy osób.