Na początku 2014 roku w marcu Federacja Rosyjska zawetowała rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie referendum na Krymie. W konsekwencji Krym został przyłączony do Rosji, a w Doniecku pojawili się pierwsi prorosyjscy aktywiści popierający przyłączenie tego regionu do Rosji. Waszyngton pomimo wcześniejszych zapowiedzi o interwencji wstrzymał się z działaniami. Izba Reprezentantów zatwierdziła jedynie pakiet pomocy udzielonej w postaci kredytów na sumę 1 mld dolarów amerykańskich dla Ukrainy i wprowadziła sankcje dla Rosji (ograniczenia wizowe i zamrożenie aktywów), a francuskie i niemieckie ministerstwo obrony zawiesiło współpracę wojskową do czasu wyjaśnienia sprawy.

Dyplomacja Moskwy poczuła się urażona.

Sojusznicy na linii NATO - Rosja

Na mocy deklaracji i zawartego porozumienia z #NATO w akcie założycielskim kraje sojuszu zrezygnowały ze stałej obecności sił NATO na terytorium krajów graniczących z Federacją Rosyjską, a #Rosja zobowiązała się do poszanowania integralności terytorialnej, suwerenności i politycznej niezależności. #Władimir Putin nie dotrzymał postanowień. Pod koniec maja 2014 roku przedstawiciele Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej podpisali w stolicy Donbasu Doniecku dokument o zjednoczeniu i powstaniu nowego państwa Noworosji. W podpisanym dokumencie separatyści podkreślili swoją niezależność od władz Ukrainy i przekonanie, że wkrótce do nowo powstałego państwa przyłączą się inne obwody południowej i wschodniej Ukrainy.

Top Videos of the Day

Kryzys światowy

Dzisiaj granice z Polską w Terespolu szturmują bojówkarze czeczeńscy i działacze ISIS. Czym to się zakończy dla Polski? Kryzys światowy doprowadził do zapaści zarówno w krajach europejskich, jak i w Afryce, Azji i krajach Ameryki Północnej i Południowej. Wojna i rewolucja pochłonęły setki tysięcy ofiar w Jugosławii, na Ukrainie, w Afryce i Bliskim Wschodzie. Podjęcie działań, mających na celu zakończenie konfliktu i działań separatystów jest głównym celem przywódców wszystkich państw, którym zagraża konflikt. Polska, Europa i świat są o krok od tragedii.

Na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ

Na 70. sesji nadzwyczajnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Yorku, z inicjatywy prezydenta Stanów Zjednoczonych, na pierwszy plan wysunęła się sprawa bezpieczeństwa poszczególnych państw wchodzących w skład sojuszu i poszanowania praw człowieka. Barack Obama opowiedział się po stronie Ukrainy i wsparcia wszelkich działań zmierzających do zakończenia konfliktu. Zadeklarował się współpracować z Rosją, pod warunkiem, że prezydent Rosji nie zrobi nic, co naruszy przyjęte z góry reguły gry.

Odrzucił jednak możliwość współpracy z Baszszarem al-Asadem i wspieranie działań islamskich ugrupowań terrorystycznych, w tym Państwa Islamskiego.

W odpowiedzi Władimir Putin ostro skrytykował politykę swoich zachodnich partnerów, potępił działania UE, które według niego mają na celu wspieranie działalności Al-Kaidy i innych ugrupowań terrorystycznych. W jednej z wcześniejszych wypowiedzi uzasadnił, iż działaniom rządu Rosji i Syrii przyświeca wspólny cel – jest nim walka z islamem i powstrzymanie rozlewu krwi. Nawiązał do wydarzeń sprzed kilkudziesięciu lat, okresu zimnej wojny. Zobowiązał się do przestrzegania zobowiązań wynikających z ugody zawartej w tym roku w Mińsku. Prezydent Federacji Rosyjskiej namawiał do współpracy gospodarczej i wdrożenia nowych technologii, pozwalających na odbudowę strefy między bio a technosferą. Wspomniał o utworzeniu Jedwabnego Szlaku, łączącego świat Wschodu z Zachodem, sprzężeniu Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej z działaniami Światowej Organizacji Handlu (WTO) i podjęciu współpracy z Rosją. Czy uda się zrealizować plan Putina? Miejmy nadzieję, że nie skończy się to jedynie na ekspansji terytorialnej i wędrówce ludów Jedwabnym Szlakiem do Europy i destabilizacją regionu.

Źródło: www.wiadomosci.onet.pl. www.pap.pl, www.tvn24.pl, www.tvp.pl