Prawosławno-Monarchistyczne Bractwo Ikony Miłościwego Chrystusa Zbawcy wystosowało swoje ostrzeżenie i wezwanie w wielu językach europejskich. W wersji polskiej czytamy m. in.: „Jako Bractwo Prawosławne zwracamy się o modlitwę o pokój na świecie i Ukrainie.Otóż moi drodzy wojna nie toczy się między Rosją i Ukrainą. Nie toczy się również między Rosją i Stanami Zjednoczonymi. I oczywiście nie toczy się między Polską i Rosją. Toczy się ona między światową oligarchią finansową z jednej strony i narodami z drugiej strony.” (Нашествие иноплеменников и междоусобная брань… bractvospasa.wordpress.com)

„Państwo Islamskie to kara Boża, która zbliża się w Europie”

Z kolei naczelny duszpasterz ludzi prawosławnych w Tadżykistanie Pitirim powiada: „Zwróćcie uwagę na to, w jaki sposób zaczęła powstawać ta piramida.

Oto antychrześcijańskie ideologie zaczęły podbijać Europę, a zaraz po tym powstało #ISIS. Jako siła, której przeznaczeniem jest zetrzeć z powierzchni ziemi antychrześcijańską Europę. Państwo Islamskie to kara Boża, która zbliża się w Europie za to, że uznała grzechy sodomskie za coś zupełnie normalnego w swoim prawodawstwie.”

(Сейчас ситуация схожа с той, что была накануне pеволюции 1917 года, www.pravoslavie.ru)

 

Biskup Duszanbe i Tadżykistanu nie ograniczył się do piętnowania rządzących Europą z powodu wprowadzenia przez nich małżeństw homoseksualnych, zwanych też homozwiązkami. Długi wywiad z tym duchownym prawosławnym zawiera szereg innych wątków. Najciekawszy z nich wydaje mi się ten dotyczący pojęcia wolności. Pitirim wskazał, że opętanie milionów dążeniem do wolności absolutnej świadczy o narastającym w społeczeństwie szaleństwie.

Top Videos of the Day

W związku z tym wskazał, że podobne nastroje panowały pod koniec istnienia Rosji carskiej. Natomiast tak z punktu widzenia zdrowego rozsądku jak i praktyki życia społecznego wolność absolutna jest niemożliwa. Chcąc coś osiągnąć, a także zapewnić spokój i bezpieczeństwo trzeba narzucić sobie i innym jakąś dyscyplinę. W tym celu jednak niezbędne jest żywe, szczere chrześcijaństwo. Państwo nie jest w stanie narzucić cnoty społeczeństwu, które zaczęło szaleć. Sto lat temu w Rosji uwiąd wiary chrześcijańskiej, pragnienie wolności absolutnej, zakończyły się nowoczesnym niewolnictwem pod władzą wyjątkowo bezlitosnego reżimu - dodał Pitirim.

Prawosławne ostrzeżenie przed kapitulacją, jakiej dopuszcza się hierarchia katolicka i protestancka

„Nie będzie pozwolenia ze strony Kościoła nie tylko na obronę przed islamem, ale będzie nakaz jego bezwarunkowej akceptacji. To spowoduje masowy odwrót od chrześcijaństwa w Europie.” Tak ostrzega bractwo prawosławnych monarchistów. Wskazuje też na to, że masa ludzi zwanych uchodźcami to w trzech czwartych młodzi mężczyźni.

Są w idealnym wieku poborowym i najprawdopodobniej jest to tajna armia Państwa Islamskiego. Prawosławni zaczęli rozsyłać swoje ostrzeżenie w tę niedzielę, zaraz po wystąpieniu papieża, który wezwał do przyjęcia przez każdą parafię i każdy klasztor co najmniej dwóch rodzin z Afryki i Azji.

Rosja Putina piecze swoją pieczeń?

Jak na razie nie ma żadnych oświadczeń na ten temat ze strony Patriarchatu Moskiewskiego i Kremla. Z wyjątkiem wystąpienia Putina 1 września, w którym poddał surowej krytyce Stany Zjednoczone i ich politykę na Bliskim Wschodzie. Nie oszczędzał też ostrych słów pod adresem bezwarunkowego posłuszeństwa, jakie okazują wobec Waszyngtonu rządy europejskich państw NATO, płacąc za to cenę, która okaże się przerażająco wysoka. Nawiązał też wprost do ogromnych mas imigrantów, zalewających Unię Europejską. Putin bez wątpienia stara się osiągnąć swoje cele i może liczyć na pomoc zwolenników integralnego nacjonalizmu prawosławnej Rosji. Jednak czy aby chociaż trochę skłamał w tej sprawie? #Rosja #emigracje