Polish Defense League, czy - po zmianie nazwy na polski odpowiednik - Polska Liga Obrony coraz częściej dochodzi do głosu, zdobywając ostatnio rzesze nowych członków i sympatyków na terenie całego kraju. Stowarzyszenie wzmogło swą aktywność za sprawą głośnego ostatnio i wywołującego przy okazji wiele kontrowersji tematu islamskich uchodźców i ich osiedlenia się w naszym kraju. 

Polska Liga Obrony szczególnie ostrzega przed muzułmańskimi uchodźcami, zwanymi przez niektóre środowiska po prostu imigrantami. Zapowiada ostro i zdecydowanie bezpardonową walkę z ich ewentualnymi nadużyciami i łamaniem polskiego prawa, jak również polskich obyczajów.

Czym tak naprawdę jest PDL?

Polska Liga Obrony powstała w odpowiedzi na postępującą, według założycieli, islamizację Europy. Głównym celem Ligi ma być uchronienie naszego kraju przed nieuchronnymi, negatywnymi skutkami przyjęcia islamskich uchodźców, przeciwdziałanie tym skutkom przez szeroko rozumianą profilaktykę, miedzy innymi poprzez popularyzowanie informacji o Lidze, jak i przedstawianie "ciemnych stron islamu” w internecie, udostępnianie statystyk, dokumentów prawnych na temat uchodźców, nagrań z innych krajów Europy, akcje terenowe, przekazy w formie video, np. w serwisie youtube, etc. Członkowie Ligi deklarują gotowość do walki w obronie Polski, jeśli zaszłaby taka potrzeba.

Polska Liga Obrony powstała w 2010 roku. Nie obyło się w jej szeregach bez przewrotów. Jeden z wcześniejszych szefów tej organizacji (Rene Buller) na skutek antypolskich, sabotażowych działań został przez władze Ligii usunięty, a jego miejsce zajął drugi z założycieli – Polak, zarządzający stowarzyszeniem do dzisiaj.

Top Videos of the Day

Okoliczności tego wydarzenia organizacja szerzej opisuje na swojej oficjalnej stronie internetowej.

Jak można włączyć się w ich ruch?

Aby zostać członkiem Polskiej Ligi Obrony trzeba wypełnić i przesłać jej władzom deklarację członkostwa, a także regularnie opłacać składki. Członkowie zobowiązani są między innymi do popularyzowania idei stowarzyszenia, aktywnego uczestnictwa w działaniach, jak również przestrzegania statutu stowarzyszenia i uchwał jego władz. Członkowie mają realny wpływ na działania Ligii, prawo do zgłaszania własnych sugestii, opinii na temat wewnętrznego funkcjonowania organizacji, jak i mogą używać jej emblematów.

Działania Ligi cieszą się coraz większą aprobatą ze strony Polaków. Również tych mieszkających poza granicami naszego kraju, którzy bardzo często, za pośrednictwem internetu, deklarują wsparcie finansowe działań Ligi, chęć członkostwa, czy po prostu wyrażają swoje poparcie dla jej działań.

Liga jest obecnie najpotężniejszą i jedyną polską organizacją formalną, tak radykalnie opowiadającą się za zwalczaniem narzucanych przez muzułmańskich emigrantów ich praw i racji europejskim narodom, zwłaszcza w Polsce.

Źródło: Polska Liga Obrony #Unia Europejska #Islam #imigracja