Zbliżamy się do 76 rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej, która przeszła do historii, jako największy i najbardziej krwawy konflikt zbrojny w dziejach ludzkości. W dniu obchodów 76 rocznicy drugiej wojny światowej oddając hołd  poległym w drugiej wojnie światowej, premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej Ewa Kopacz przed pomnikiem obrońców Westerplatte opowiadała wszystkim zgromadzonym o stratach i klęsce poniesionych podczas drugiej wojny światowej, która pochłonęła 6 milionów Polaków, miasta, miasteczka i wsie spływały krwią rodzin. Pani premier wspominała również o traumatycznym  piętnie, jakie odcisnęła wojna w życiu każdej rodziny. Państwa bloku faszystowskiego dążąc do panowania nad światem, postawiły sobie za cel zniszczenie całych narodów.

Wojna była wyrazem sprzeczności, jakie narastały w świecie w przeciągu dwóch dziesięcioleci po zakończeniu pierwszej wojny światowej.

 

Polska w obliczu drugiej wojny światowej

Polska była pierwszym krajem, przeciwko któremu Niemcy hitlerowskie rozpoczęły działania wojenne i uczestniczyła w drugiej wojnie światowej do ostatniego dnia jej trwania na kontynencie europejskim. Całokształt zmagań naszego narodu walczącego w latach wojny o zrzucenie okupacji hitlerowskiej i odzyskanie niepodległości oraz nadanie wyzwolonemu państwu postępowej, demokratycznej formy polityczno - postępowej, zyskał miano wojny wyzwoleńczej narodu polskiego. W walce na pierwszy plan wysuwały się ogólnonarodowe cele, które odnosiły się do niepodległości kraju i demokracji. Walka ta odzwierciedlała różnorodność nurtów politycznych i koncepcji prowadzenia działań narodowowyzwoleńczych.

Top Videos of the Day

 

Ekspansja faszyzmu niemieckiego

Rzesza Niemiecka, dążąc do zdobycia hegemonii w Europie, zdecydowała się na podbój Polski. Przygotowania Niemiec do napaści na Polskę rozpoczęły się w połowie kwietnia 1939 r. Atak został przeprowadzony 1 września 1939 r. z zaskoczenia. Z przeważającymi siłami tak, żeby wojna z Polską rozegrała się w jak najkrótszym czasie. Niemcy były w tym czasie państwem o znacznym potencjale gospodarczym i militarnym, posiadały one powierzchnię blisko dwukrotnie większą od Polski. III Rzesza dysponowała już w tym czasie jedną z najsilniejszych armii świata. Jej wojska liczyły ponad 2,5 miliona żołnierzy, a na wyposażeniu znajdowały się 4 tysiące samolotów i 3 tysiące czołgów. Agresja na Polskę została poprzedzona licznymi aktami dywersji i prowokacji, spośród których napad oddziału SS przebranego w mundury polskie na niemiecką radiostację w Gliwicach stanowił główny pretekst do rozpoczęcia wojny.

 

Bilans strat wojny obronnej 1939 r.

Agresja Niemiec na Polskę była konsekwencją polityki i dążeń hitleryzmu do zaspokojenia swych żądań terytorialnych z wykorzystaniem najbardziej brutalnych i totalnych metod przemocy.

Napad na Polskę stanowił jednocześnie początek drugiej wojny światowej. Był to pierwszy krok w realizacji hitlerowskich planów zbrojnego podboju świata. Celem działań wojennych było zadanie ludności napadniętego kraju jak największych strat. Służyło temu bezwzględne prowadzenie operacji lądowych, masowe naloty na miasta i wsie, a także mord jeńców wojennych i ludności cywilnej.

 

Źródło II Wojna Światowa: Antony Beevor

  

  #Polityka Warszawa #wojsko polskie #historia