O przyjęcie 160 tysięcy uchodźców zaapelował w środę rano przewodniczący Komisji Europejskiej. Jean-Claude Juncker wezwał też państwa Unii Europejskiej do wspólnego działania, ponieważ jego zdaniem obecny kryzys imigracyjny to kwestia humanitarna.

Więcej unii w Unii

Przewodniczący Komisji Europejskiej przyznał, że Europa nie jest obecnie w dobrym stanie, bo kraje Unii dzieli obecny kryzys związany z polityką w stosunku do uchodźców. „Brakuje w Europie jedności i Europy. To musimy zmienić” – powiedział Jean-Claude Juncker, który przedstawił w Parlamencie Europejskim w Strasburgu „orędzie” o stanie Unii Europejskiej.

Juncker przypomniał jednocześnie, że Europa jest kontynentem, gdzie kiedyś każdy był uchodźcą.

Przypomniał, że wśród nich byli Polacy. Teraz jednak „Europa jest wciąż najbogatszym kontynentem, jest to miejsce stabilności i spokoju. Powinniśmy być z tego dumni. Musimy pomóc ludziom uciekającym przed wojnami i uciskiem” – apelował Juncker w Parlamencie Europejskim. I dodał, że proszących o azyl nie powinno się pytać o wyznanie.

Europa nie powinna się bać

Według Jean-Claude Junckera azyl jest jednym z głównych wartości europejskich, ale i ludzkich. A Europa – według przewodniczącego Komisji Europejskiej – to wciąż miejsce nadziei. „Nie czas, aby się bać. To czas dla odważnych i zdecydowanych działań Unii Europejskiej, bo budowanie murów nie powstrzyma napływu uchodźców” – przekonywał w Strasburgu Jean-Claude Juncker.

Jego zdaniem Unia ma środki na to, aby pomóc prześladowanym i cierpiącym uchodźcom.

Top Videos of the Day

Zaapelował do krajów Wspólnoty, aby przyjęły uchodźców, którzy obecnie przebywają we Włoszech, w Grecji i na Węgrzech. Dodał jednak, że Europa nie może wchłonąć „całej nędzy świata”. Jednak jednoznacznie opowiedział się przeciwko zamykaniu granic i zniesieniu strefy Schengen.

Jednak jego zdaniem muszą zostać zmienione procedury imigracyjne, aby granice zewnętrzne Unii były lepiej chronione, a wnioski o azyl szybciej rozpatrywane. Juncker obiecał, że Komisja Europejska, którą kieruje, zaproponuje zmiany w funkcjonowaniu straży granicznej i przybrzeżnej w Unii Europejskiej. Ale jego zdaniem azylanci powinni przede wszystkim mieć możliwość podejmowania pracy, bo „tylko ci, którzy pracują odzyskują godność”.

Źródło: Internet, telewizja NOS - przemówienie Jean-Claude Junckera w Parlamencie Europejskim