Wielu nielegalnych imigrantów nie ma żadnych dokumentów i nie zna żadnego europejskiego języka. Zadziwia jednak ich jakby zaprogramowana determinacja w parciu za wszelką cenę do ściśle określonych miejsc w kilku wybranych państwach Unii Europejskiej. Polska przynajmniej na razie stanowi niejako "zapasowy" kraj tranzytowy, jeśli kilka innych granic zostanie zamkniętych. Ale co się stanie, kiedy owe tłumy głośno zachowujących się, agresywnych mężczyzn dotrą na miejsce? Czy zechcą nawracać niewierną Europę?

Arabska Wiosna

Początek obecnej dekady przyniósł falę protestów, zamieszek i rewolt w krajach Afryki i Bliskiego Wschodu.

Ludność buntowała się przeciw reżimom, silnie zaznaczyły się bratobójcze wojny plemienne. Spory miały podłoże religijne, społeczno-gospodarcze, związane z drastycznymi nierównościami społecznymi, biedą, bezrobociem, łamaniem praw człowieka i zniewoleniem ludności. Już w 2011 r. analitycy przewidywali, że znaczącą rolę w tych konfliktach odegra #Islam, a zwłaszcza jego najbardziej radykalne frakcje. Mówiono o wielkim wyzwaniu dla świata, jakim może się okazać islamizacja nie tylko Czarnego Lądu i Świata Arabskiego, ale i pozostałych zakątków globu ziemskiego.

Fala uchodźców

Od wielu tygodni Europa zmaga się z niegasnącym potokiem uchodźców z krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Wszyscy jesteśmy bombardowani coraz bardziej trudnymi do przyjęcia zdjęciami, powstają materiały wideo i tysiące artykułów oraz reportaży.

Top Videos of the Day

Politycy z pomocą dziennikarzy oraz aktywistów różnych organizacji humanitarnych dokładają starań w celu rozbudzenia społecznego współczucia i potrzeby niesienia pomocy osobom poszkodowanym przez los, uciekającym przed piekłem działań wojennych. Trwają zacięte dysputy między zwolennikami i przeciwnikami przyjmowania imigrantów w naszym kraju. Doprowadzeni do ostateczności adwersarze wyciągają naprawdę grube działa, starając się wzbudzić w narodzie polskim poczucie obowiązku odwzajemnienia się za niegdyś otrzymaną pomoc.

Gdzie są kobiety i dzieci imigrantów?

Kilka mądrych głów przypomniało nam, że w okresie II wojny światowej Polacy uzyskali schronienie na terenach zgoła nieeuropejskich i oto nadszedł czas na rewanż. Nie wdając się w szczegóły, dość powiedzieć, że pośród kilkudziesięciu tysięcy polskich uchodźców tamtego czasu ponad połowę stanowiły dzieci. Pozostali to kobiety i starcy oraz niewielu mężczyzn zdolnych do walki. Ponadto rząd emigracyjny ponosił pewną część wydatków, związanych z utrzymaniem uchodźców.

I tu tkwi zasadnicza różnica. Rzekomi uchodźcy, szturmujący europejskie granice to w znakomitej większości młodzi, krzepcy, dobrze zbudowani mężczyźni. Zdeterminowani i agresywni. Wyglądający tak, jakby kilka godzin wcześniej zrzucili wojskowe mundury. Ich upór w dotarciu do ściśle określonych miejsc również nie napawa optymizmem. Obawiać się należy, że Państwo Islamskie zechce po prostu sfinansować ich ponowne umundurowanie oraz uzbrojenie. Kobiety i dzieci nikną w tym tłumie, widać je tylko na zbliżeniach.

Państwo Islamskie

Radykalny islam szybko przybiera na sile. Salafici, głoszący powrót do źródeł “prawdziwego islamu”, posługują się organizacją terrorystyczną, znaną pod nazwą Państwo Islamskie (Islamic State, IS). W 2014 r. IS ogłosiło na terenie Syrii i Iraku kalifat - Islamic State of Iraq and Sham (Państwo Islamskie w Iraku i Syrii), w skrócie ISIS. Apetyty ISIS ciągle rosną, a ich duchowi przywódcy okresowo publikują kolejne broszury z wytycznymi, które zezwalają gwałcić w imię Allaha wzięte do niewoli niewierne kobiety. Pojmane kobiety wolno bić, sprzedawać, kupować lub odstępować. Dodać należy, że “kobietą” w tym znaczeniu jest także dziewczynka, która nie osiągnęła dojrzałości płciowej, o ile “nadaje się” do odbycia z nią stosunku. Do niedawna chodziło wyłącznie o jazydki. Obecnie dano przyzwolenie na branie w niewolę i gwałcenie żydówek oraz chrześcijanek. To raczej nie jest przypadek. Czy politycy przejrzą na oczy?

Źródła: ik.org.pl, bbn.gov.pl, polskatimes.pl, TVN24 #Unia Europejska #imigracja