Europejczycy też byli kiedyś imigrantami. Naiwni tubylcy przyjęli pierwszych przybyszów na swoje ziemie, a wkrótce białych zaczęło lawinowo przybywać i okazało się, że imigranci nie mają ochoty na pokojowe współistnienie, na koleżeńskie sąsiedztwo czy przyjacielską bliskość. Bycie tubylcem zaczęło oznaczać strach o przetrwanie. Biały imigrant bił, mordował, zniewalał, torturował i gwałcił. W imię wiary, bo bycie chrześcijaninem to był obowiązek każdego człowieka na ziemi. Efektem imigracji Europejczyków na ziemie Indian i Aborygenów jest dramatyczne zmniejszenie ich populacji oraz zniszczenie kultury, języka i wierzeń.

Sposób na zbiorowe samobójstwo

Historie podbojów nowych kontynentów, państw i regionów obfitują w informacje, które skutecznie powinny wykluczyć bezmyślne nawoływanie do “opiekowania” się przybywającymi do Europy imigrantami.

Pomińmy fakt, że nie jesteśmy przygotowani na ich przyjęcie - nie mamy odpowiedniej bazy lokalowej, specjalistów od nauczania języka, szkół zawodowych, systemu wsparcia socjalnego ani nawet ofert pracy. Nie jesteśmy w stanie skutecznie zasymilować tak potężnej armii ludzi. Zastanówmy się nad zupełnie innymi zagrożeniami dla tożsamości kulturowej Europy. Zagrożenia są realne, aczkolwiek uporczywie pomijane w debatach nad koniecznością solidarnej pomocy imigrantom.

Oczywistym jest, że samobójstwo europejskiej cywilizacji i kultury nie dokona się szybko. Europa będzie długo konała w mękach, jak kiedyś Ameryka i Australia. Potem nastąpi nowa era, w której rolę konstytucji odegra prawdopodobnie Koran, a prawem będzie szariat. Zniszczeniu ulegnie wszystko, co z niewiernymi się kojarzy. Kościoły, przybytki kultury, pomniki, literatura i malarstwo zostaną roztarte w pył.

Top Videos of the Day

Nowe choroby uśmiercą miliony

Imigranci niosą ze sobą egzotyczne choroby, na które przeciętny Europejczyk nie ma odporności ani nie był przeciw nim szczepiony. Specjalistów od leczenia tych chorób mamy niewielu. Każde ognisko zakaźne grozi wybuchem epidemii lub pandemii, podczas której będziemy padali jak niegdyś Indianie, chorujący na zawleczoną do Ameryki odrę, ospę, tyfus i grypę - choroby dziesiątkujące ich populację bez walki. Czego się możemy spodziewać? Na pewno egzotycznych chorób zakaźnych, w tym kilku rodzajów gorączek, malarii, dengi, leiszmaniozy. Ponadto Syria, Oman, Egipt i Liban należą do państw o największej liczbie odnotowywanych nowych zakażeń wirusem HIV.

Nawracanie niewiernych zdziesiątkuje tłumy

Do Europy przybywają imigranci z krajów powszechnie uznawanych za islamskie. Wprawdzie pewien odsetek przybyszów deklaruje wyznawanie religii chrześcijańskiej, ale jak dotąd to tylko deklaracje, a być może po prostu kłamstwo dla zmylenia przeciwnika. #Islam nie uznaje odstępstw i asymilacji.

Albo jesteś wyznawcą Allaha, albo jesteś wrogiem. Wroga zaś należy zgładzić, a tylko niektórym zostanie okazana łaska w postaci pozwolenia, aby przeszli na islam. Przyjęcie islamu oznacza przyjęcie do wiadomości i stosowania, że islamista stoi wyżej nad niewiernym, mężczyzna góruje nad kobietą, a człowiek wolny jest panem nad niewolnikiem. Trwanie przy własnej wierze to strach przed pojmaniem, torturami, niewolnictwem i śmiercią. Żydzi i chrześcijanie będą płacili dżizję, będącą swego rodzaju okupem za wyznawanie innej religii. 

Demografia dokona reszty

Europejki mamione wygodami życia w pojedynkę, zajęte budowaniem kariery zawodowej i hurtem łykające środki antykoncepcyjne, rodzą za mało dzieci. Aby istniała prosta zastępowalność pokoleń (tj. stałe odtwarzanie obecnej liczby ludności), przeciętna kobieta powinna rodzić 2,11-2,15 dziecka. Średnia dla Europy wynosi obecnie około 1,5. Polska znajduje się w samym ogonie dzietności, ze wskaźnikiem wahającym się w okolicy 1,3 dziecka. Jeśli w ślad za imigrantami przybędą do Europy ich kobiety, wówczas bardzo szybko przekonamy się, co oznacza dzietność powyżej 5.

Źródła: medycynatropikalna.pl, epidemiologia_hiv_aids_swiat, abw.gov.pl, encyklopedia.pwn.pl #Unia Europejska #imigracja