W Europie trwają demonstracje zarówno poparcia, jak i niezgody dla przyjmowania pod nasz dach uchodźców z Bliskiego Wschodu. Ich przeciwnicy straszą nas „inwazją barbarzyństwa”, terroryzmem oraz brudem i smrodem. Zwolennicy goszczenia imigrantów odwołują się do takich wartości, jak: godność ludzka, miłosierdzie i uniwersalna solidarność. Żadna jednak ze stron nie próbuje na sprawę spojrzeć w aspekcie historiozoficznym.

Europejskość odziedziczyliśmy od Arabów

Istotą europejskości jest kultywowanie wartości poznawczych. Nasza cywilizacja zawdzięcza swój niesamowity rozwój szerzeniu nauki i technologii. U podstaw dyskursu naukowego stoi jedno z największych odkryć ludzkości – dowód w sensie logicznym.

Bez dowodzenia nie byłoby matematyki i w konsekwencji przyrodoznawstwa. Dowód odkryto w starożytności. Za ojca logiki formalnej uznaje się Arystotelesa. Ta dziedzina nauki rozwinęła się najwcześniej. Dzięki niej tworzymy maszyny liczące i komputery, bez których nie jesteśmy w stanie dzisiaj sprawnie funkcjonować.

Europejskość nie jest wytworem chrześcijaństwa

Po upadku Cesarstwa Rzymskiego, w wyniku najazdów plemion germańskich, Europa stoczyła się w otchłań średniowiecznej chrześcijańskiej ciemności. W tym samym czasie kwitła kultura arabska, ufundowana na grecko-rzymskim dziedzictwie starożytności.

W VIII wieku naszej ery Arabowie stworzyli uniwersytety i instytuty naukowe. W 830 r. n.e Al-Mamun założył Dom Mądrości w Bagdadzie, w którym dokonano przekładu wielu dzieł nauki greckiej na język arabski.

Top Videos of the Day

W 859 roku został założony uniwersytet w Fezie (Maroko). Od 988 r. działał uniwersytet Al-Azhar w Kairze. W swoich szkołach wyższych Arabowie nauczali filozofii i logiki, stworzonej przez starożytnych Greków. Dla porównania w Europie pierwszy uniwersytet został założony dopiero w 1088 roku w Bolonii.

Średniowieczna scholastyka, która dała początek europejskiemu racjonalizmowi, bazowała na dziełach Platona, Arystotelesa, stoików i sceptyków, upowszechnianych w średniowiecznych miastach naszego kontynentu przez muzułmanów jako „kontrabanda”. Za posiadanie saraceńskich ksiąg można było narazić się na oskarżenie o herezję.

Okres, w którym czytanie dzieł starożytnych uczonych uznano za standard uniwersytecki, przypada na jesień średniowiecza (XIII-XIV wiek). Przyswojenie nauki starożytnej od arabskich nauczycieli zajęło Europejczykom prawie 300 lat.

Dlaczego dzisiaj zapominamy o naszych arabskich nauczycielach?

Racjonalność cywilizacji arabskiej zniszczyły wyprawy krzyżowe. W wyniku imperialnej polityki germańsko-chrześcijańskiej Europy, kultura arabska na mocy mechanizmu odruchu obronnego, zaczęła poszukiwać idei ją unifikujących.

Arabowie znaleźli je w Koranie pod postacią religijnego światopoglądu. To zaś wymagało porzucenia racjonalistycznego paradygmatu otwartości kulturowej. Świat arabski zaczął się izolować, zwijać i ideowo zbroić, aby przeciwstawić się chrześcijańsko-germańskiej agresji.

Koncepcja państwa islamskiego, opracowana przez Sajjida Kutba w XX wieku, stanowi ponowną odpowiedź na europejską agresję na #Islam, dokonującą się w imię kontroli złóż naftowych na Bliskim Wschodzie

Czy Europa jest w stanie koegzystować ze światem islamskim?

Pokój pomiędzy Europejczykami a muzułmanami nastanie dopiero wtedy, gdy obie strony odstąpią od swoich religijnych paradygmatów kulturowych. Jeśli w dyskursie publicznym zinterpretujemy postacie Chrystusa i Allacha jako byty stworzone semantycznie w narracji fikcjonalnej, to pokój pomiędzy obu światami będzie możliwy do osiągnięcia. To zaś wymaga zgody na totalną deklerykalizację edukacji w obu systemach kulturowych.

Zamiast lektury Biblii i Koranu, chrześcijanie i muzułmanie powinni zacząć czytać egzemplarze czasopisma "Charlie Hebdo" oraz dzieła logików.

Źródla: S.Wielgus, Średniowieczna filozofia i nauka islamska oraz jej wpływ na filozofię i naukę zachodnią; M. Dziekan, Działalność przekładowa w „Domu Mądrości” (Bajt al-Hikma) w Bagdadzie; Uniwersytet, Wikipedia. #Unia Europejska #imigracja