3

Na użytek młodszych czytelników... Zwrot użyty w tytule pochodzi z czasów PRL-u i dotyczy nieodpowiedzialnych zachowań seksualnych oraz ich skutków. Partia komunistyczna dla swoich celów dała młodym przyzwolenie na niemal dowolne uprawianie seksu. Dotyczyło to również stosunków intymnych między różnymi rasami. Przybrało to wtedy głównie postać tłumów panienek, ustawiających się dosłownie w kolejkach przed akademikami, gdzie mieszkali studenci z Afryki. Rozpowszechniło się bowiem wtedy wśród polskich dziewczyn przekonanie, że każdy mocno opalony od urodzenia młody człowiek może zrobić im tak dobrze, że do śmierci tego nie zapomną.

 

Przyzwalając na daleko idącą swobodę seksualną „naczelne organy partyjno-państwowe” nie zadbały o produkcję odpowiednich ilości środków antykoncepcyjnych.

Upojna noc z przedstawicielem przyszłej elity Trzeciego Świata kończyła się dla młodej polskiej kobiety nader często ciążą. "Proletariacki internacjonalizm” sprzyjał donoszeniu takiej ciąży oraz przyjściu na świat synów i córek Europy oraz Afryki względnie Bliskiego Wschodu. Dalszy los ich matek nie był jednak wesoły. Głównie dlatego, że z reguły egzotyczny kochanek nie miał najmniejszej ochoty zajmować się ani swoim mieszanym rasowo potomkiem ani jego matką.

Politpoprawność sprzyja robieniu w bambuko jeszcze bardziej niż ideologia komunistyczna

 

Każda młoda kobieta, a tym bardziej nastolatka powinna powinna się nad sobą zastanowić zamiast wdawać się w przypadkowe stosunki seksualne. Pod wpływem ideologii lewackiej cała Unia Europejska daje robić się w bambuko. Korzystają na tym m. in. przemytnicy ludzi.

Top Videos of the Day

Jest rzeczą jasną, że podstawową przesłanką ich ohydnego procederu jest brak ochrony granic Europy. Przy okazji islamiści, ci wojujący i ci przynajmniej na pozór potępiający terroryzm, zmieniają skład ludnościowy naszego kontynentu w kierunku sprzyjającym jego coraz szybszej islamizacji. Jest to również raj dla zorganizowanej przestępczości. W ramach tej ostatniej coraz częściej kierowniczą rolę sprawują ludzie spod znaku półksiężyca. Widać to gołym okiem m. in. w niektórych dzielnicach Berlina.

Makabryczne masowe zabójstwo na austriackiej autostradzie i płynące zeń nauki

 

Około 50 zwłok uchodźców, którzy udusili się w szczelnie zamkniętej ciężarówce do przewozu mięsa na autostradzie prowadzącej do Wiednia, to wstrząs nawet dla austriackich policjantów. Politycy, ci politpoprawni, komentują jak w tytule. Poza Austrią raczej nie cytuje się słów przywódcy „antyimigranckiej” partii FPÖ. Jak powiedział Heinz-Christian Strache: „Przywrócenie skrupulatnej kontroli granic na całej ich długości jest nakazem chwili.

Również w interesie ofiar band przemytników ludzi. Gdyby ten pojazd został wykryty podczas kontroli granicznej ludzie, którzy zmarli w nim w męczarniach, byliby jeszcze wśród żywych.”

 

(A4: Bis zu 50 tote Flüchtlinge in Lkw, unzensuriert.at)

Wśród tłumów uchodźców ekonomicznych, typów spod ciemnej gwiazdy, a także muzułmańskich fanatyków, odmawiających przyjęcia paczek Czerwonego Krzyża, są też dobrzy, pokrzywdzeni ludzie. Są matki i rodziny z małymi dziećmi. Wrzucanie ich do jednego worka z pozostałymi to niestety specjalność politpoprawnych polityków. Po dotarciu do bram rzekomego wybawienia czyli do Niemiec znajdą się w okropnych miejscach, tuż obok okropnych ludzi. Ludzie pani Merkel planują umieszczanie ich nawet na cmentarzach i w byłych obozach koncentracyjnych.

Jedynym ruchem społeczno-politycznym, który upomina się o udzielanie im skutecznej pomocy jest od początku swego istnienia PEGIDA. Uczestnicy Europejskiej Rewolucji Patriotów (taka jest obecna nazwa polskiego oddziału tego ruchu) są zarazem jedynymi, którzy wskazują na kompletny brak poczucia odpowiedzialności przywódców mocarstw zachodnich, którzy podpalili Bliski Wschód. Co prawda nie jest to jedyny głos rozsądku i rozumnego współczucia, jaki odzywa się w Europie. Podobnie należy oceniać najnowszą inicjatywę rządu czeskiego. Należy je poprzeć, jeśli nie ma dojść do katastrofy. #Islam #emigracje #Wielka polityka