22 #linie lotnicze spoza Unii Europejskiej dostały na początek zezwolenia na działalność w krajach Unii. Stało się to w czwartek (02.06.2015), a do końca 2016 roku już wszystkie inne linie z krajów spoza Unii, które będą chciały latać nad naszymi krajami, będą zmuszone do posiadania takich certyfikatów.Wiele firm złożyło wnioski już teraz. O certyfikaty starało się 700 przedsiębiorstw z około 100 państw.

Certyfikaty dają dostęp do naszego nieba

Certyfikaty to autoryzacje poświadczające, że standardy przedsiębiorstw zgodne są z zasadami międzynarodowego bezpieczeństwa lotniczego. Unijna komisarz do spraw transportu Violeta Bulc powiedziała wczoraj, że właśnie 22 linie lotnicze jako pierwsze otrzymały certyfikaty.

Komisarz unijna poinformowała o tym dziennikarzy na konferencji prasowej na lotnisku w Brukseli. Firmy, które otrzymały autoryzacje, zapewniły sobie tym samy dostęp do europejskiego nieba.

Jak było z lataniem nad Europą do tej pory? Linie lotnicze, żeby zostać operatorem lotniczym na terenie Europy musiały starać się o pozwolenia w każdym z państw członków Unii Europejskiej osobno. Po wygaśnięciu pozwoleń cała procedura powtarzała się. Teraz to wszystko zmieniło się radykalnie. Jedynym podmiotem upoważnionym do wydawania takich zezwoleń ma być EASA - Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego.

Najwyższe standardy bezpieczeństwa

Dyrektor EASA Patrick Ky powiedział po ceremonii podpisania certyfikatów, że to Europa ma jedne z najwyższych standardów bezpieczeństwa w lotnictwie.

Top Videos of the Day

Natomiast obywatele Unii Europejskiej latają nie tylko europejskimi liniami. Teraz inni muszą posiadać europejski certyfikat. Pasażer dzięki temu może być pewny, że linia lotnicza, a której korzysta, spełnia wszystkie wymogi i standardy bezpieczeństwa.

Kraje, z których pochodzą linie lotnicze "nagrodzone" certyfikatami bezpieczeństwa i tym samym możliwością latania nad Europą, to między innymi: Zjednoczone Emiraty Arabskie, Nowa Zelandia, Rosja, USA i Japonia. Dzięki nowej organizacji linie lotnicze spoza Unii ograniczą swoje koszta, z drugiej strony poprawi się bezpieczeństwo pasażerów. Komisja Europejska przekonuje do nowego podejścia i zapewnia, że pierwsze 22 firmy z certyfikatami to nie wszystko.

Kolejka po certyfikaty

Jak dodał szef Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, o certyfikaty ubiegało się około 700 przedsiębiorców z ponad 100 państw. Do końca listopada 2016 roku, niezależnie od tego, czy ktoś wcześniej latał nad Europą, czy nie, będzie musiał posiadać certyfikat.

Źródło: PAP #Unia Europejska