Problemy jakie napotykają Grecję znane są prawie wszystkim mieszkańcom Unii Europejskiej. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z tego, co właściwie jest przyczyną kryzysu finansowego, jaki nęka ten kraju. Ostatnie miesiące nie należą do zbyt udanych, jeśli chodzi o próby ratowania Grecji, wobec czego ministrowie finansów strefy euro zdecydowali się wdrożyć ostateczny plan, jakim jest finansowanie pomostowe Grecji. Kwota, jaka zostałaby przeznaczona na pomoc Grekom oscyluje w granicach 7 miliardów euro.

Pożyczka na spłatę pożyczki

Pieniądze, które otrzymają Grecy mają zostać wykorzystane do spłacenia długów wobec Europejskiego Banku Centralnego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, czyli tłumacząc na prosty język - wrócą na konta wierzycieli. Komisja Europejska zdecydowała się na finansowanie pomostowe w środę, kiedy to dokładnie opracowano plan finansowy ratowania Grecji. Pieniądze będą pochodzić ze środków wspólnych dla całej UE, które zapewnia Europejski Mechanizm Stabilizacji Finansowej.

Według ekspertów, tego rodzaju pożyczka pozwoli Grekom na spłatę długu wobec EBC, której ostateczny termin przypada w przyszły poniedziałek.

Jej wartość wynosi 86 miliardów euro. Ponadto finansowanie pomostowe w wysokości 7 miliardów euro pozwoli na spłacenie długu zaciągniętego z MFW oraz innych zobowiązać wobec EBC.

EFSM (Europejski Mechanizm Stabilizacji Finansowej) jest programem, który swoim zasięgiem obejmuje wszystkie kraje członkowskie, wobec czego w poręczeniu pożyczek dla Greków uczestniczyć będą także kraje nienależące do eurolandu, w tym między innymi Polska. Grupowa "zrzutka" nie ominie również innych, biedniejszych państw, co może stać się powodem dużego niezadowolenia wśród krajów członkowskich.

Cameron szuka innych rozwiązań

Z całego przebiegu sprawy niezadowolona jest przede wszystkim Wielka Brytania. Premier Zjednoczonego Królestwa David Cameron podkreślił, iż są inne sposoby na finansowanie pomostowe Grecji, nieobciążające brytyjskich podatników. Swoje sceptyczne nastawienie do tego rozwiązania wyraziły również kraje skandynawskie. Polskie Ministerstwo Finansów oświadczyło, iż z całą pewnością rozważy taką ewentualność, o ile ryzyko polskich podatników zostanie zmniejszone do absolutnego minimum. 

Źródło: Bloomberg

#Unia Europejska #kryzys gospodarczy #Grecja