Grecki Parlament wyraził zgodę na przeprowadzenie referendum w sprawie programu pomocowego, #Grecja znajduje się w katastrofalnej sytuacji finansowej. Kryzys w tym kraju może doprowadzić do obniżenia zaufania do obligacji innych państw Strefy Euro, upadłości banków i recesji w całej Europie. Grecja jest zobowiązana zwrócić do Międzynarodowego Funduszu Walutowego 1,6 miliarda euro, nie posiada jednak na to wystarczających środków. Zatem grozi jej niewypłacalność. Dlatego Grecy z nadzieją oczekują, że korzystne dla nich decyzje zostaną podjęte na szczycie Unii Europejskiej, zaplanowanym na niedzielę 12.07.2015 roku.

Kryzys w Grecji ulega pogłębieniu: limity wypłat z bankomatu

Obecnie banki są zamknięte.

Taka sytuacja ma trwać do 13.07. W poniedziałek po południu placówki wznowią pracę, a limit dziennych wypłat będzie wynosić do 60 euro na jedną osobę.Wprowadzono także kontrolę przepływu kapitału, żeby zapobiec całkowitemu załamaniu greckiego systemu bankowego. Europejski Bank Centralny zdecydował się na wspieranie finansowe banków greckich na obecnym poziomie bez uwzględnienia pogorszenia kondycji finansowej banków. Kryzys również dotknął turystów, których w okresie sezonu w tym pięknym kraju nie brakuje.

Transfery dostępne tylko dla najbardziej potrzebujących

Dla nagłych przypadków, takich jak zakup leków, utworzona została specjalna komisja do spraw zatwierdzania transakcji bankowych, która ma za zadanie wydawanie zezwoleń indywidualnych. Takie decyzje mają ograniczyć wycofywanie depozytów ze znajdującego się w głębokim kryzysie systemu bankowego.

Top Videos of the Day

Zabronione są również transfery kapitału za granicę. Podupadająca gospodarczo Grecja oddziałuje również na polską walutę. Osłabienie złotego to skutek zawirowania na rynkach finansowych w związku z załamaniem negocjacji Greków z ich wierzycielami. Z powodu zamknięcia banków euro zaczęło tracić wobec dolara, ucierpiał również złoty, który przez inwestorów nie jest uważany za bezpieczną walutę w czasie kryzysu.

Żródło:TVN24,Gazeta prawna.Pl #Unia Europejska #finanse publiczne