Z badań Eurostatu wynika, że w Unii Europejskiej żyje o ok. 1 mln osób więcej, niż w roku poprzednim. 1 stycznia 2015 r. populacja UE oszacowana została na 508,2 mln, podczas gdy w tym samym okresie roku poprzedniego zamieszkujących UE osób było 506,9 mln.

Więcej imigrantów

W 2014 roku w Unii urodziło się 5,1 mln dzieci, natomiast zmarło 4,9 mln osób. Oznacza to, że naturalna dodatnia zmiana populacji wynosi 0,2 mln i jest ona dwa razy większa niż w roku 2013. Największy całkowity przyrost ludności zanotowano w Luxemburgu, co nie oznacza, że to tam rodzi się najwięcej dzieci. Jeśli chodzi o naturalne zmiany populacji, powody do dumy mogą mieć Irlandczycy, Fancuzi, Brytyjczycy i Szwedzi.

W rankingu urodzeń najsłabiej wypadli: Portugalia, Włochy, Grecja i Niemcy.

Za pozostałe przyczyny zmian w populacji odpowiada przede wszystkim saldo migracji, czyli różnica między liczbą imigrantów a emigrantów, w tym przypadku na terenie Unii Europejskiej. Wynika z niego, że w ostatnim czasie do UE przybyło więcej osób, niż z niej wyemigrowało, a to jeszcze nie koniec. Z uwagi na kryzys na Morzu Śródziemnym, UE planuje przyjąć imigrantów uciekających z Syrii i Erytrei.

Gdzie znajduje się Polska?

Wzrost populacji odnotowano w 16 krajach członkowskich UE, jednak nie ma wśród nich Polski. Według danych zgromadzonych przez unijny urząd statystyczny, w Polsce urodziło się w ostatnim roku tyle samo osób, co zmarło. Najwiekszy przyrost naturalny odnotowało województwo pomorskie i wielkopolskie, najgorzej natomiast wypadło województwo łódzkie, a zaraz za nim świętokrzyskie.

Top Videos of the Day

Wydawać by się więc mogło, że w kwesti populacji Polski nic się nie zmieniło, gdyby nie ujemny bilans migracji. Jak podaje Eurostat całkowita populacja naszego kraju zmniejszyła się w 2014 roku o ok. 12 tys., a więc Polskę wciąż opuszcza więcej osób, niż do niej przybywa. #Unia Europejska #emigracje

Pomimo tendencji spadkowej, wciąż znajdujemy się w czołówce krajów najliczniej zamieszkujących Unię Eropejską. Łącznie, pod względem liczebności, Polska stanowi 7,5% całej populacji Unii Europejskiej. Przed nami są jeszcze Niemcy (16%), Francja (13,1%), Wileka Brytania (12,7%), Włochy (12)% i Hiszpania (9,1%).