Nie żyjemy już w czasach izolacji naszego kraju (za żelazną kurtyną), nie potrzeba dziś kłopotliwych starań o paszport czy wizę, żeby móc zaznać pełni europejskiego życia. Najbardziej popularny powód dłuższych wyjazdów Polaków do innych krajów Europy to niezmiennie od lat emigracja zarobkowa. Ale to na szczęście powód niejedyny, bo nie chcielibyśmy być postrzegani jako kraj będący ojczyzną większości pracowników zmywaków czy placów budowy w Anglii, Irlandii czy Niemczech. Jednak przecież nie tylko słabo wykształceni i mało ambitni pracownicy wyruszają z Polski w świat. Jest wśród nich coraz więcej tych bardziej, a nawet i najbardziej zdolnych. Na szanse dobrej posady, na godnym poziomie i w szanowanym środowisku liczyć mogą jednak jedynie ci, którzy chcą i potrafią się dokształcać.

Możliwości

Nasi studenci, a także nauczyciele wszelkich typów szkół, pracownicy naukowi oraz specjaliści szeregu innych pożądanych w Europie profesji mają szanse rozwoju na prawdziwie europejską miarę. Z racji wspólnej polityki edukacyjnej oraz możliwości wzajemnej wymiany, w ramach państw Unii Europejskiej, pojawiły się nowe, wielce obiecujące możliwości.

Wymiany i szkolenia dotyczą głównie ludzi młodych, studentów, praktykantów, stażystów, ale nie tylko.

Szanse zatrudnienia po "pracowitych" pobytach zagranicznych w istotnym stopniu rosną, i to zarówno w innych państwach, jak i w rodzimych firmach. Badania statystyczne wskazują, że ponad 40% pracodawców bardzo ceni sobie doświadczenia i umiejętności zdobyte w czasie studiów, praktyk czy pracy za granicą. Osoby z zagranicznym doświadczeniem postrzegane są jako zaradne i mobilne - i dlatego są znacznie chętniej zatrudniane.

Działania Komisji Europejskiej

Komisja Europejska podejmuje ogromnie potrzebne działania w ramach walki z bezrobociem, tworzenia zachęt dla młodych przedsiębiorców, a także w eliminowania istniejących barier administracyjnych czy prawnych. Od lat UE wspiera mobilność młodzieży, a także osób starszych, przyznając granty za pośrednictwem programów takich jak: Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig i Marie Curie. Istnieją więc i szanse, i realne rozwiązania.

Top Videos of the Day

W 2014 roku ruszył nowy program Erasmus+, przewidziany do realizacji na lata 2014-2020. Powstał on w wyniku połączenia siedmiu prowadzonych dotąd programów UE w dziedzinie kształcenia, edukacji młodzieży, a także (co jest nowością) sportu. Ponad 4 mln Europejczyków będzie mogło dzięki temu odbyć studia, szkolenia, zdobyć doświadczenia zawodowe, a także pracować za granicą w ramach wolontariatu.

Ważne jest także wspieranie przez UE działań dotyczących współpracy na linii edukacja - #praca zawodowa. Z punktu widzenia naszego kraju szczególnie istotnym celem będzie lepsze dopasowanie profilu kształcenia do potrzeb gospodarki oraz eliminowanie niedoborów kwalifikacji.

Sięgajmy zatem!

UE zobowiązała się wspierać (także finansowo) wysiłki pozwalające właściwie przekształcać i modernizować system szkoleń oraz edukacji w poszczególnych krajach członkowskich.

Warto zatem sięgać po unijne środki, realizować śmiałe, a niezbędne projekty zmian. Przeobrażenia w naszych systemach szkoleniowych - jak coraz wyraźniej zauważamy - stają się wręcz nieodzowne.

Wszystkim nam marzy się chyba sytuacja, w której w Europie zasłyną wreszcie polscy zdolni, kreatywni i świetnie wykwalifikowani pracownicy.

Źródła: europa.eu / press release, ec.europa.eu #szkoła