Jedną z przyczyn obecnej sytuacji gospodarczej Grecji jest przekraczanie limitów wydatków, szczególnie w zakresie świadczeń socjalnych oraz wynagrodzeń w sektorze publicznym. Pracownikom wypłacano nie tylko trzynaste, ale i czternaste pensje. Rozdawanie benefitów było powszechne - jedno z przedsiębiorstw sfery budżetowej płaciło swoim pracownikom nawet za …mycie rąk w pracy.

Kryzys w Grecji - przyczyny

Temat numer 1 w mediach to ostatnio kryzys w Grecji. Przyczyny to jeden z najczęściej ostatnio poruszanych tematów. Jak doszło do obecnej sytuacji? Przyjrzyjmy się sprawie oczami zwykłego obywatela, nie bardzo wprowadzonego w zawiłości problemu.

Po wejściu Grecji do Unii Europejskiej w 1981 roku gospodarka tego kraju zaczęła się rozwijać w przyspieszonym tempie. Kraj odszedł od bazowania na rolnictwie i surowcach, skupił się na usługach. Okres szybkiego rozwoju zakończył się jednak w 2009 roku, i to nie tyle z powodu kryzysu na rynkach światowych, który był jedynie katalizatorem, ile z powodu braku równowagi pomiędzy wpływami a wydatkami. Niska ściągalność podatków szła w parze z notorycznym przekraczaniem limitów wydatków. Znaczącą ich pochłaniały wynagrodzenia w sektorze publicznym oraz transfery socjalne. Pracownikom wypłacano trzynastki na Boże Narodzenie i czternastki na Wielkanoc. Powszechne były różnego rodzaju benefity. Jedno z przedsiębiorstw budżetówki dawało nawet dodatek za mycie rąk w pracy w kwocie 420 euro na miesiąc.

Top Videos of the Day

Inne - 600 euro za brak spóźnień do pracy. Często dodatki stanowiły 50% wypłacanego miesięcznie wynagrodzenia. Przeciętne wynagrodzenie w 2009 roku wyniosło w Grecji 1838 euro.

Sytuacja gospodarcza Grecji a prawo pracy 

Do tego dokładały się sprawy związane z przechodzeniem na emeryturę: zgodnie z obowiązującymi przepisami część obywateli Grecji mogła odejść na nią już w wieku 53 lat. Nie bez znaczenia była również regulacja w prawie pracy, zgodnie z którą osoby utrzymujące się z turystyki pracowały 4-5 miesięcy w roku, a w pozostałych wypłacano im zasiłek, pozwalający żyć na dobrym poziomie materialnym.

Kryzys w Grecji a sytuacja w naszym kraju

Rzeczownik #Grecja jest obecnie odmieniany w mediach przez wszystkie przypadki i wiele osób odczuwa związany z tym przesyt. Jednak bez względu na to, jakie uczucia budzą w nas obecne problemy tego kraju, powinniśmy wyciągnąć z  kryzysu w Grecji pewne wnioski dla siebie, aby nie popełniać tych samych błędów. W naszej gospodarce także nierzadko spotykamy się z podobnymi sytuacjami. A zanosi się na dużo więcej.

Źródło: interia.pl #Unia Europejska #kryzys gospodarczy