Rosyjskie władze - w tym Duma Państwowa - przyjęły projekt o nowej amnestii. Związana ma być ona ze zbliżającymi się obchodami 70-lecia zwycięstwa w II wojnie światowej.

Pół miliona

Z nowej amnestii skorzysta 60 tysięcy osadzonych, przebywających w zakładach karnych, oraz ponad 200 tysięcy innych, na przykład mających karę w zawieszeniu. To kolejna amnestia w Rosji. Obejmie osoby, które popełniły lżejsze przestępstwa, oraz te skazane po raz pierwszy. Odsiadki unikną także osoby w wieku emerytalnym i ci skazani na kary do 5 lat pozbawienia wolności.

W sumie w związku z amnestią z okazji Dnia Zwycięstwa więzienia opuści lub uniknie ich około pół miliona osób.

Putin łaskawy

W grudniu 2013 roku prezydent Rosji #Władimir Putin także ogłosił amnestię. Rosyjskie władze zamierzały wtedy w ten sposób uczcić dwudziestą rocznicę przyjęcia rosyjskiej konstytucji. Dokument o amnestii przygotowała rosyjska rada do spraw praw człowieka. Prezydent zaakceptował projekt. Mieli później zająć się nim eksperci, deputowani i obrońcy praw człowieka. W końcu do amnestii doszło i wśród uwolnionych znaleźli się między innymi Michaił Chodorkowski, Płaton Lebiediew, wokalistki zespołu Pussy Riot, ekolodzy z Greenpeace'u i opozycjoniści oskarżani o sprowokowanie starć z policją. Amnestia z 2013 roku nie objęła osób, które dopuściły się zbrodni czy też przestępstw związanych z napaścią na przedstawicieli władzy oraz na stróżów prawa.

Władimir Putin ma też inne pomysły i nie chodzi tylko o wypuszczanie ludzi z więzień od święta.

Top Videos of the Day

Sankcje nałożone na Rosję przynoszą efekty. Prezydent Rosji chwyta się każdego sposobu, by jakoś wyjść z sytuacji - choćby walcząc z restauracjami McDonald's.

Polska i historia

Historycznie pierwszą amnestię w Rosji ogłosił car Aleksander II w 1856 roku. Dotyczyła ona między innymi rosyjskich rewolucjonistów (dekabrystów) oraz uczestników polskiego powstania listopadowego.

W Polsce amnestie miały miejsce kilkukrotnie w okresie II Rzeczpospolitej oraz PRL. Po roku 1980 amnestię ogłaszano sześć razy. W roku 1989 przyjęto dwie amnestie. W pierwszej umorzono postępowania sądowe i odwołano wyroki wszystkim tym, którzy pomiędzy sierpniem 1980 a majem 1989 zostali uznani za winnych przestępstw politycznych. W drugiej zaś Sejm PRL ogłosił amnestię, zgodnie z którą karę śmierci zamieniono na wyroki 25 lat pozbawienia wolności.

Amnestia (z greckiego, ἀμνηστία, amnēstía - 'zapomnienie') - jednorazowe darowanie lub złagodzenie prawomocnych kar lub środków karnych poprzez wydanie aktu prawnego.

Należy odróżnić amnestię od ułaskawienia. Ma ona charakter zbiorowy, co wynika z jej istoty - jako aktu abstrakcyjnego i generalnego. #Europa Wschodnia #Rosja