Rosyjskie media donosiły ostatnio o negocjacjach pomiędzy Rosją a Cyprem na temat rozmieszczenia na wyspie rosyjskich baz morskich i lotniczych. Po krótkotrwałej ciszy w tej sprawie doczekaliśmy się komentarza cypryjskich władz: "Mamy stare po­ro­zu­mie­nie, które po­win­no być od­no­wio­ne. Do tego uzgod­ni­li­śmy pewne do­dat­ko­we za­pi­sy, jakie mamy rów­nież z in­ny­mi kra­ja­mi, ta­ki­mi jak Fran­cja i Niem­cy. (...) Cypr i Rosja mają tra­dy­cyj­nie dobre re­la­cje i to się nie zmie­ni" - mówił Nikos Anastasiadis, prezydent Cypru.

Na doniesienia związane z bazami ostro zareagowała Wielka Brytania, która sama posiada bazę wojskową na terenie Cypru, który jest ponadto członkiem brytyjskiej Wspólnoty Narodów.

Brytyjczycy stanowczo zaprotestowali przeciw wszelkim negocjacjom z Rosją i oskarżyli wyspiarskie państwo o nie stosowanie się do unijnej polityki sankcyjnej.

Wojskowa współpraca między krajem UE a Rosją byłaby w obecnych czasach czymś specyficznym. Jednakże Cypr powołuje się na swoją suwerenność i samodzielną zdolność do decydowania o polityce obronnej. Zapewne przy tej kwestii powrócą z nową siłą dyskusje o Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO), która jest teoretycznie częścią traktatu lizbońskiego, a w praktyce opiera się głównie na zapisach i deklaracjach, lecz nie prezentuje poważnej siły militarnej.

Obecnie współpraca między Cyprem a Rosją opiera się głównie na serwisowaniu cypryjskiego sprzętu. Dodatkowo rosyjskie okręty korzystają z portu w Limassolu w celu tankowania.

Top Videos of the Day

Nowe porozumienie usankcjonowałoby stworzenie na wyspie rosyjskich placówek, które pomagałyby w ewakuacji obywateli tego kraju z zapalnych punktów na Bliskim Wschodzie. Według zdementowanych pogłosek Cypr miałby także udostępnić Rosji lotnisko oddalone o 50km od brytyjskiej bazy w Akrotiri.

Co ważne, Republika Cypryjska nie jest członkiem NATO. Jest to spowodowane jej historycznym konfliktem z Turcją. Przy braku zgodności co do polityki obronnej UE stawia ją to w szczególnej sytuacji bezpieczeństwa. Cypr lawiruje pomiędzy Rosją a Unią, aby nie zostać wplątanym w niebezpieczną grę.