Aktualnie w strukturach Unii Europejskiej funkcjonuje 28 państw członkowskich. Współpraca pomiędzy nimi jest rozwinięta w bardzo wielu dziedzinach, począwszy od gospodarczej, przez polityczną, kulturalną, edukacyjną, na społecznej kończąc. Wiele celów integracji europejskiej już zostało osiągniętych. Jednakże nie jest tak, że nie ma już nic do zrobienia w tej dziedzinie. Wręcz przeciwnie, Unia Europejska ma do osiągnięcia jeszcze wielu celów, a co istotniejsze musi pokonać wiele problemów, które w ostatnim czasie się nawarstwiły.

Pierwszym z priorytetów powinno być dalsze rozszerzanie integracji europejskiej na kolejne państwa znajdujące się na Starym Kontynencie i wykazujące chęć wstąpienia w struktury Unii Europejskiej.

Oczywiście każde z tych państw wnosi do Unii Europejskiej swoją specyfikę i swoje problemy gospodarcze i społeczne, jednakże postępująca integracja stanowi filar Unii Europejskiej. Nowe państwa członkowskie winny nadal być postrzegane jako nowe rynki zbytu, a także państwa, które dysponują zasobami ludzkimi potrzebnymi starym państwom członkowskim do rozwoju gospodarczego.

Ważnym priorytetem do zrealizowania w okresie najbliższych pięciu lat będzie rozwiązanie problemów ze wspólną walutą euro. Kryzysy gospodarcze jakie miały miejsce w Grecji, czy Hiszpanii osłabiają euro. Wprawdzie nie mamy do czynienia ze znacznymi wahaniami kursu, jednak osłabienie europejskiej waluty jest widoczne. Bogatsze kraje nie chcą finansować tych biedniejszych, ale są do tego niejako zmuszone bowiem są z nimi związane wspólną walutą.

Top Videos of the Day

To budzi opór społeczny wśród społeczeństw bogatszych państw Unii Europejskiej, a nawet głosy o chęci wycofania się ze strefy Euro. W takiej sytuacji Unia Europejska musi podjąć jakieś kroki. Zdecydowanie niewskazane byłoby dokonanie kroku wstecz poprzez pozwolenie na wycofanie się ze strefy euro niektórych państw. Muszą być podjęte raczej działania, które wzmocnią te najsłabsze gospodarki w Unii Europejskiej, jak również uświadomią jak ważne i korzystne jest posiadanie wspólnej waluty w przestrzeni europejskiej pomimo przejściowych trudności.

Istotną kwestią, w której współpraca pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej współpraca ewidentnie kuleje jest polityka zagraniczna oraz obronność. W tych dziedzinach widać najmniejszy stopień zintegrowania, a zarazem brak spójności.

Podsumowując, oprócz dotychczas prowadzonych działań nakierowanych na integrację gospodarczą, polityczną, kulturalną i społeczną, Unia Europejska w najbliższym czasie powinna skupić się na dalszym rozszerzaniu granic Unii Europejskiej, rozwiązaniu problemów ze wspólną waluta oraz harmonizowaniu polityki zagranicznej i obronności. #News