W moim przekonaniu Unii Europejskiej zawdzięczamy bardzo wiele i trudno jest wskazać na jedno osiągnięcie, które przyćmiewa pozostałe. Z całą pewnością celem pierwszego etapu integracji europejskiej było zapewnienie pokoju w Europie. Stary Kontynent miał być raz na zawsze uwolniony od wojen i jej skutków. Pomimo sceptycyzmu wielu, czy rzeczywiście jest możliwe pojednanie i tolerancja w tak bardzo zróżnicowanej wewnętrznie, skłóconej i pełnej animozji Europie, ten podstawowy cel został jednak w pełni osiągnięty. Od zakończenia drugiej wojny światowej na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej nie doszło do żadnego konfliktu zbrojnego.

Drugim podstawowym celem było rozwinięcie współpracy gospodarczej, początkowo tylko w kilku kluczowych dziedzinach dotyczących takich źródeł energii jak węgiel, czy atom oraz takich surowców jak stal, a następnie niemalże w każdej dziedzinie gospodarki.

Niewątpliwie ta współpraca gospodarcza układa się bardzo dobrze i jest mocno zacieśniona. Efektem tej współpracy miał być rozwój gospodarczy i wreszcie sprawienie, że obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej (a wcześniej Wspólnot Europejskich) będą żyli w dobrobycie. Zasadniczo ten kolejny cel został również osiągnięty, kraje Unii Europejskiej to jedne z najbogatszych państw świata, jednakże wieloletnie doświadczenia pokazują, że utrzymanie takiego stałego wzrostu gospodarczego nie jest możliwe. W pewnym momencie pojawia się spowolnienie gospodarcze, które dotyka zwłaszcza niektóre państwa członkowskie, jak chociażby Grecję, czy Hiszpanię.

Istotne w integracji europejskiej jest także to, że rozszerza się ona również na inne sfery niż tylko ekonomia. Wkracza ona w dziedzinę kultury, edukacji i inne sfery życia społecznego.

Top Videos of the Day

Pozwala to na przenikania się kultur, wzajemne poznanie i zrozumienie.

Jednakże za największe osiągniecie Unii Europejskiej uważam stale postępujące zjednoczenie i rozszerzanie integracji na kolejne państwa. Najważniejsze jest to, że integracja nie ograniczyła się do 6 państw, które zakładały Wspólnoty Europejskie, lecz cały czas stopniowo postępuje, a w roku 2004 objęła 10 państw z Europy Środkowowschodniej, które dotknięte były strasznymi doświadczeniami stalinizmu i komunizmu. W kolejnych latach objęła ona trzy kolejne państwa z tego bloku byłych państw satelickich. Planowane są także dalsze rozszerzenia. To świadczy o wielkości Unii Europejskiej. #Unia Europejska