#Unia Europejska stała się częścią życia bez mała każdego Polaka. Wielu przebywa czasowo lub na stałe w państwach członkowskich Unii Europejskiej, znaczna liczba Polaków taki wyjazd zarobkowy ma już za sobą, natomiast część go dopiero planuje. Niemal każdy ma jakiegoś członka rodziny lub sąsiada, który aktualnie przebywa, był lub planuje wyjazd. Unia Europejska stała się częścią naszego życia. W krajach unijnych, nie licząc Wielkiej Brytanii, Polacy zarabiają i wydają w euro, a tym samym, waluta ta nie jest im zupełnie obca.

Jednakże sprzeciw wobec wprowadzenia jej w Polsce nadal jest silny. Według najnowszych badań, przeprowadzonych przez CBOS, 64 % Polaków opowiedziało się przeciwko wprowadzeniem euro w Polsce.

Z czego biorą się obawy przed europejską walutą? Głównym i decydującym czynnikiem przy dokonywaniu wyboru przez Polaków wydaje się być obawa przed nagłym i gwałtownym wzrostem cen wszystkich produktów. Polak zarabiający najniższą krajową w miejsce około 1200 zł netto otrzymałby około 300 euro. Takie przeliczenie budzi lęk, bowiem wielu wydaje się, że kwota 300 euro nie będzie wystarczająca na zakup wszystkich podstawowych produktów.

Częściowo obawy te stanowią irracjonalny lęk, a częściowo wynikają z zaczerpniętych z telewizji, bądź też z opowieści przebywających na terenie Polski obywateli innych państw członkowskich. W relacjach tych przeważa wątek pesymistyczny i opisywane są negatywne skutki zamiany lokalnej waluty na euro. Włosi, czy Hiszpanie opisują niemiłe zaskoczenie, gdy po raz pierwszy odebrali swoje pensje i emerytury w euro.

Top Videos of the Day

Ekonomiści zwracają uwagę na możliwe załamanie polskiego eksportu w razie przyjęcia euro, bowiem jego siła wynika z faktu słabości polskiego złotego w stosunku do euro. Wizerunku europejskiej waluty z całą pewnością nie poprawiają również krachy gospodarcze jakie nastąpiły chociażby w Grecji.

Badania pokazują, że Polacy zdają sobie sprawy z zalet euro m.in. ułatwień dla podróżujących po Europie, w której można byłoby się posługiwać jedną wspólną walutą. Jednakże wspomniane wcześniej wady wciąż przyćmiewają zalety euro i sprawiają, że Polacy są aktualnie przeciwni jego wprowadzeniu. Wydaje się, że referendum w sprawie zgody na wprowadzenie w Polsce euro, winno być poprzedzone szeroko zakrojoną kampanią społeczną i wizerunkową europejskiej waluty.