Nowy rosyjski minister gospodarki Maksym Oreszkin oświadczył, że recesja w Rosji ostatecznie się skończyła. Wzajemne #sankcje ekonomiczne doprowadziły do tego, że ogólne warunki gospodarowania w Rosji uległy zasadniczej poprawie. Można tam teraz spodziewać się odpowiedniego zwrotu nakładów na własny interes. Po dwóch latach nader ograniczonych strat w dziedzinie produkcji przemysłowej, jak i dochodów ludności, rosyjska gospodarka w 2017 roku wychodzi z kryzysu. Kraj, który znalazł się w czołówce postępu technicznego w dziedzinie robotów bojowych i nanotechnologii, jest w stanie podołać wyzwaniom w innych gałęziach przemysłu i jest na to wiele przykładów.

Kilka wiele mówiących liczb

W 2015, gospodarka Rosji skurczyła się tylko o 3 procent. W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2016 roku o 0,2 proc. Od października ponownie zaobserwowano wzrost gospodarczy - 0, 3 proc. W tym roku, na podstawie analizy wyników pierwszego kwartału, w Moskwie prognozuje się wzrost gospodarczy na poziomie 2 procent i ponad 3 w kolejnych latach Napływ kapitału do rosyjskich funduszy akcyjnych, a także bezpośrednio do przemysłu, w tym od inwestorów zagranicznych od kilku miesięcy ponownie wzrasta. Produkcja rolna w ub. r. wzrosła o 4 procent. #Rosja stała się samowystarczalna w dziedzinie zaopatrzenia w zboża, wieprzowinę i mięso drobiowe. Rozpoczęto eksport nadwyżek tych rodzajów żywności.

Państwowy Sbierbank ma rekordowe zyski, na złość nałożonym nań sankcjom.

Top Videos of the Day

Dyrektor Sbierbanku Herman Gref (rosyjski Niemiec i długoletni powiernik Putina) zainwestował ogromne fundusze w nowe rodzaje produkcji oraz w ultranowoczesne systemy uzbrojenia. Było warto, bo ...

Klimat prowadzenia interesów i oczekiwania ludzi interesu zupełnie się zmieniły

Polityka powolnych, ale znaczących kroków rządu Miedwiediewa, korzystna dla przedsiębiorców z rosyjskiej klasy średniej, niezwykle konsekwentne zwalczanie korupcji, doprowadziły do sukcesu gospodarczego. Na przykład, prezydent Putin podpisał kilka dni temu na wniosek rządu, prawo federalne, które pozwala objętym sankcjami obywatelom na rezygnację z bycia rosyjskimi podatnikami, o ile płacili w poprzednim roku (bez względu na to jak długo) podatki w innym kraju. Takie dokumenty można w każdej chwili odnaleźć na oficjalnym portalu informacji prawnych w Rosji, co stanowi część strategii ucyfrowionego państwa. Państwa, które pozostawia coraz mniejsze pole manewru dla łapownictwa.

Putin dał do zrozumienia: Rosjanie nie boją się dalszych sankcji, ponieważ ...

zależność rosyjskiej gospodarki od eksportu nośników energii w ciągu ostatnich trzech lat gwałtownie się zmniejsza.

Już w 2015 wywóz towarów niesurowcowych wyniósł ponad 50 procent łącznej wartości eksportu. W 2016 niesurowcowe dochody z wywozu stanowiły już dwie trzecie całkowitego eksportu Rosji. Chodzi tu o produkty rolne, maszyny i środki transportu, oprogramowanie i komputery.

Według dyrektora generalnego rosyjskiego Centrum Eksportu – Piotra Fradkowa, liczba rosyjskich firm, które stały się konkurencyjne na rynku światowym, idzie już w setki. „Centrum Eksportu oferuje wszystkie usługi pod jednym dachem: prowadzi analizy potrzeb, sporządza biznesplany, pozyskuje niezbędne informacje, poszukuje odpowiednich rynków zbytu i potencjalnych partnerów.” – powiada Fradkow. (Petr Fradkow: „Russlands Export besteht zum Großteil aus Nicht-Rohstoffen“, de.rbth.com) Te rynki zbytu to głównie państwa z grupy BRICS.

Wszystko wskazuje na to, że Rosja zamieni się w ciągu najbliższych kilku lat w gospodarcze supermocarstwo

Jej najnowsze zakłady przemysłowe sprawiają wrażenie zbudowanych przez kosmitów! Tylko dwa spośród setek przykładów. Przemysł metalowy; Rosja buduje zupełnie samodzielnie nowe, ogromne rurociągi:

#Wielka polityka