Program Rodzina 500 Plus, będący jednym ze sztandarowych programów pomocowych ekipy Beaty Szydło, ruszył w kwietniu tego roku. Nie obyło się bez drobnych problemów, niemniej program funkcjonuje względnie dobrze, a po tych kilku miesiącach jego działania można już zauważyć pewne skutki, jakie odnosi. Ma też oczywiście swoje minusy - niektóre z kobiet, które otrzymują świadczenia z programu, zdecydowało o porzuceniu działalności zarobkowej i odeszło z pracy. Skala tego zjawiska nie jest jednak tak duża, jak jeszcze niedawno przewidywali sceptycy i krytycy programu.

Dzięki 500 Plus bieda znika z mapy Polski

Jak wynika z raportu "Przewidywane skutki społeczne 500+: ubóstwo i rynek pracy", szczególnie pozytywny wpływ program ma na biedę wśród najmłodszych.

Dzięki wsparciu finansowemu z programu 500 zł na dziecko aż o 94% zmniejszył się w kraju poziom skrajnego ubóstwa. I choć z programu korzysta niemal 4 mln dzieci, to zauważalnie poprawia on sytuację finansową przede wszystkim najbiedniejszych rodzin. Raport, przygotowany przez polski oddział Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu wskazuje, iż gdyby program Rodzina 500 Plus przygotowano i wdrożono dwa lata wcześniej, to liczba ubogich dzieci nie sięgałaby obecnie nawet 200 tysięcy.

Co ważne - z programu korzystają nie tylko dzieci i nie tylko w ich zakresie zwalcza on ubóstwo i biedę. Aż o 48% zmniejszył się w Polsce odsetek skrajnego ubóstwa ogółem, nie tylko wśród dzieci. Jednocześnie raport wskazuje, że środki, przeznaczane na program 500 zł na dziecko, można by wydatkować nieco inaczej - przede wszystkim ograniczyć świadczenia dla zamożniejszych (ze środków w programie mogą korzystać również osoby zamożne, pod warunkiem, że posiadają co najmniej dwoje dzieci).

Top Videos of the Day

Gdyby tak się stało, zaoszczędzone pieniądze mogłyby trafić tam, gdzie rzeczywiście są potrzebne, co pozwoliłoby na jeszcze efektywniejszą walkę z biedą i wykluczeniem społecznym. Ekipa Beaty Szydło chciała jedna wdrożyć cały program jak najszybciej, czyniąc tym samym zadość swoim obietnicom jeszcze z czasów kampanii wyborczej do parlamentu. Niewykluczone, że w tym zakresie pewne zmiany nastąpią, ma to być przedmiotem prac po całościowej analizie funkcjonowania programu.

Program Rodzina 500 Plus ogranicza biedę generalnie, we wszystkich jej aspektach. Miar ubóstwa jest wiele, wiele jest też czynników, za pomocą których skalę ubóstwa się mierzy. 500 zł na dziecko zmniejsza każdy z tych czynników. Co szczególnie istotne, realizacja programu pozwala na zmniejszenie skali różnic i nierówności społecznych. Do takich krajów, jak Szwecja, jeszcze wiele nam brakuje, niemniej, jeśli realizacja programu zostanie utrzymana, to w ciągu kilku lat znacząco poprawi on sytuację osób w trudnym położeniu materialnym i finansowym.

Czy 500 zł na dziecko ma jakieś minusy?

Z pewnością tak, w szczególności w zakresie wydatkowania przez rodziców otrzymanych pieniędzy niezgodnie z ich przeznaczeniem. Sporadycznie na szczęście zdarzają się przypadki, gdy 500 zł na dziecko zostaje zamienione na pomoc rzeczową albo bony, uprawniające do zakupu jedynie określonych produktów i usług. Świadczenia mają też pewien wpływ na funkcjonowanie zawodowe kobiet. Póki co ponad 100 tysięcy z czynnych zawodowo Polek zdecydowało na porzucenie dotychczasowej działalności zawodowej i skupienie się na wychowywaniu dzieci. Dzięki pieniądzom z programu mogą sobie na to pozwolić. Wiele z nich nie ukrywa zresztą, że zwyczajnie nie opłaca im się pracować, skoro podobne do otrzymywanej wcześniej pensji pieniądze mogą dostać "za darmo".

Eksperci ostrzegają, aby nie łączyć Rodziny 500 Plus z masowym odpływem kobiet z rynku pracy. Bezpośredniego związku między świadczeniem wychowawczym a rezygnacją z pracy nie da się wykazać i zbadać. Zjawisko na pewno istnieje, nie jest ono jednak tak szerokie, jak obawiano się tego jeszcze kilka miesięcy temu.

źródło: money.pl

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione. #rodzicielstwo #finanse #gospodarka