Program Rodzina 500 Plus, w tym - wypłacanie rodzinom zastępczym dodatków wychowawczych po 500 zł na dziecko - ruszył w kwietniu bieżącego roku. Niemal od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem, wnioski o przyznanie dodatku złożyli praktycznie wszyscy uprawnienie. Po kilku miesiącach funkcjonowania programu już widać, że nie wszyscy radzą sobie z wydawaniem tych pieniędzy. Zamiast przeznaczać je na zaspokajanie potrzeb dziecka, niektórzy wydają te pieniądze na alkohol czy inne używki. To ma się zmienić. Gminy już teraz zamiast pieniędzy wręczają tym rodzicom bony, wymienialne na towary konsumpcyjne. Kilka uprawnionych osób prosiło ośrodki gminne o pomoc i wykonanie z należnych pieniędzy remontów domów czy mieszkań.

Jak wynika z informacji, udzielonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, od chwili startu programu, tj. od 1 kwietnia 2016 roku, prowadzone były 254 sprawy, dotyczące zmiany formy wypłacania świadczenia 500 zł na dziecko z pieniężnej na formę rzeczową. Głównymi powodami podjęcia decyzji o zmianie formy realizacji świadczenia były: alkoholizm, przemoc w rodzinie, zaniedbywanie #dzieci, niezaradność życiowa czy marnotrawienie pieniędzy. Po części sprawdzają się zatem obawy tych, którzy głośno mówili, że pieniądze z programu 500 zł na dziecko pójdą na alkohol. Analizując jednakże dotychczasowe doświadczenia z programem można jasno stwierdzić, że nie jest tak źle, a program przynosi już pierwsze skutki.

Wbrew obawom sceptyków nie mamy do czynienia z marnotrawieniem pieniędzy publicznych

O tym, że środki z programu 500 zł na dziecko to realna pomoc dla wielu polskich rodzin (w tym rodzin zastępczych), można przekonać się odwiedzając chociażby nadmorskie miejscowości.

Top Videos of the Day

Cała rzesza osób po raz pierwszy, dzięki pieniądzom z programu, mogła zabrać swoje dzieci na wakacje bez obaw o domowy budżet. Podobnie sklepy odzieżowe, a nawet sprzedawcy sprzętu AGD zgodnie twierdzą, że po rozpoczęciu wypłat z programu znacząco zwiększyli swoją sprzedaż.

Naturalnym jest, że wśród uprawnionych są i tacy, którzy pieniądze wydają niezgodnie z przeznaczeniem. Tyle, że wprowadzone zostały skuteczne narzędzia, mające walczyć z patologią w tym zakresie. Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci daje podmiotom wypłacającym świadczenia możliwość zamiany formy gotówkowej na bezgotówkową i rzeczową, jeśli uznają one, że środki te mogą zostać zmarnotrawione i wydane np. na alkohol. Takie sytuacje już się zdarzają, czym świadczy raport, przygotowany przez resort pracy.

Póki co nieprawidłowości w wydatkowaniu środków z programu Rodzina 500 Plus odnotowano w 0,01 % przypadków. Oznacza to, że problemy z wydawaniem pieniędzy z programu miała jedna na 10 tysięcy osób. To niewiele, biorąc pod uwagę całkowitą liczę uprawnionych.

Liczba ta może się nieznacznie zwiększyć. Okres wakacyjny uniemożliwia bowiem wykrycie części przypadków zaniedbywania dzieci, o których zapewne dowiedzą się nauczyciele i opiekunowie w szkołach czy przedszkolach.

Uprzejmie donoszę...

Nie odnotowano dotąd zbyt wielu przypadków anonimowego informowania gmin o wydawaniu świadczeń niezgodnie z przeznaczeniem. O tym, że donosy to rzadkość, mówią także przedstawiciele gmin oraz koordynatorzy programu w resorcie pracy. Ponadto gminy nie reagują na każde tego typu zawiadomienie, ponieważ znakomita większość donosów ma zabarwienie konfliktu międzyludzkiego i nie do końca odpowiada rzeczywistości.

Kontrola wydawania środków przez osoby uprawnione do świadczeń z programu Rodzina 500 Plus ma sens. Skala nadużyć jest jak dotąd dużo mniejsza niż przewidywano, a pozytywne efekty działania programu już widać.

źródło: radiozet.pl

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione. #Rodzina500Plus #finanse publiczne