W rozmowie z PAP minister sprawiedliwości #Zbigniew ZIobro zapowiedział surowe zwalczanie pożyczek lichwiarskich i przestępstw oszustwa, na skutek których zaciągające lichwiarskie pożyczki osoby tracą domy, mieszkania czy nawet majątki całego życia. Stosowne wytyczne zostały już wydane śledczym na terenie całego kraju. Mają oni teraz z jeszcze większym zaangażowaniem ścigać i doprowadzać do skazania osoby, które zawodowo zajmują się udzielaniem nieuczciwych pożyczek, nierzadko z wykorzystaniem trudnej sytuacji materialnej i życiowej pożyczkobiorcy.

Proceder przejmowania mieszkań za drobne pożyczki z horrendalnie wysokim oprocentowaniem ma miejsce od dawna.

Pokrzywdzeni w skali całego kraju liczeni są już na tysiące. Pytanie, dlaczego dopiero teraz ktoś wziął się za ucywilizowanie rynku tych pożyczek. Odpowiedzi zapewne się nie doczekamy. Ważne, że w końcu coś w sprawie lichwy i związanych z nią ludzkich dramatów zaczyna się dziać.

Lichwiarskie pożyczki mają zniknąć z rynku

Prowadzący sprawy lichwiarskich pożyczek prokuratorzy mają szczególną uwagę zwracać na osoby starsze, schorowane czy nieporadne życiowo. To właśnie takie osoby najczęściej padają ofiarami nieuczciwych umów pożyczek. Ta nieuczciwość pożyczki polega na tym, że w zamian za udzielenie pożyczki rzędu kilku tysięcy złotych, w razie problemów z jej spłatą, osoby pożyczające zobowiązują się przenieść na pożyczkodawcę prawo własności należącej do nich nieruchomości - mieszkania, domu czy nawet działki.

Top Videos of the Day

Problemy ze spłatą tych pożyczek pojawiają się natychmiast, niemal z automatu. Decydują tu kruczki umowne, niezrozumiałe dla pożyczkobiorców, którzy zmuszeni sytuacją życiową korzystają z usług firm, zajmujących się lichwą.

Firmy, udzielające lichwiarskich pożyczek uzyskiwały dotąd swoje korzyści na dwa sposoby. Jednym z nich jest fakt, że pożyczkodawcy nie mieli zdolności kredytowej Ich wnioski o udzielenie pożyczki zostały odrzucone przez banki, a jedynym miejscem, gdzie pożyczka mogła być udzielona, była właśnie lichwiarska firma. Ta z kolei chętnie pożyczki udzielała, o ile pożyczkobiorca posiadał jakąś nieruchomość. Natychmiast też w przypadku problemów z jej spłatą lichwiarska firma wszczynała postępowanie sądowe i egzekucyjne, które kończyło się przejęciem nieruchomości i eksmisją jej dotychczasowego właściciela. Rozpatrujące sprawy niespłaconych pożyczek sądy niemal w każdym przypadku wydawały orzeczenia korzystne dla lichwiarzy, wychodząc z zasady swobody zawieranych umów i uzasadniając, że nikt do zaciągania pożyczki nikogo nie zmuszał.

Pozbawieni wsparcia i właściwej ochrony prawnej pożyczkobiorcy zostawali sami, z przegraną sprawą i widmem niedalekiej eksmisji.

Pożyczki lichwiarskie mają zniknąć raz na zawsze

Obecnie ma się to zmienić. Lichwa ma być ścigana z całą surowością, a dopuszczające się jej osoby mają trafiać do zakładów karnych. Minister Ziobro zwraca tu uwagę na wysoki stopień szkodliwości społecznej działalności niektórych firm z branży pożyczkowej i ogromną skalę przestępstw z tym związanych. Jak powiedział, państwo ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo wszystkim obywatelom, w tym szczególnie osobom słabszym, w podeszłym wieku i niezaradnym. Osoby te muszą mieć pewność, że nikt nie wykorzysta ich przymusowego położenia i nie skrzywdzi, nierzadko odbierając majątek całego życia.

Po słowach i zaleceniach ministra Ziobry należy oczekiwać większej aktywności organów ścigania. Dotychczas zbyt szybko i zbyt pochopnie odmawiały one wszczęcia śledztwa w sprawach lichwy bądź je umarzały. Obecnie sprawy te będą kwalifikowane jako oszustwa, co umożliwi ściganie ich z urzędu, czyli nawet bez wniosku osoby pokrzywdzonej lichwą. Skutecznie zwalczane mają być również sytuacje celowego opóźniania postępowania sądowego przez lichwiarskie firmy, aby odsetki od udzielonych pożyczek były możliwie najwyższe. Pierwsze efekty działań prokuratury powinny być widoczne już niebawem.

źródło: gazetaprawna.pl

Kopiowanie i wykorzystywanie treści wymaga pisemnej zgody Blasting Sagl.

#polskie prawo #finanse