Uczciwy obywatel nie ma się czego bać. Drżeć za to powinni przestępcy podatkowi - fiskus otrzymuje dodatkowe uprawnienia, w tym takie, jak możliwość wejścia do mieszkania czy domu bez zgody prokuratora. Szykuje się rewolucja - od 2017 roku urzędnicy skarbowi będą sami prowadzić postępowania w sprawie oszustów, wystawiających fikcyjne faktury. W tym zakresie mają zastąpić prokuraturę i policję. Projekt ustawy, przewidującej utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej, leży już w Sejmie.

Kontrola skarbowa w znacznie szerszym wymiarze i z większymi kompetencjami

Formalnie te nowe uprawienia mają przysługiwać naczelnikom urzędów karno-skarbowych.

Mogą oni jednak scedować je na pracowników, wyznaczonych do przeprowadzania kontroli. Już na tym etapie prac nad ustawą szczególne kontrowersje budzi nadanie urzędnikom skarbowym uprawnienia do przeszukiwania mieszkań i domów bez uprzedniej zgody właściwego prokuratora. Zgoda ma być wydawana dopiero po przeszukaniu, w formie akceptacji czynności dokonanej. Eksperci zwracają uwagę, że te dodatkowe kompetencje kontrolerów skarbowych mogą być groźne nie tylko dla potencjalnych przestępców, ale również dla zwykłych obywateli. Doradcy podatkowi zwracają uwagę na możliwość nadużyć - jeśli przedsiębiorca wykonał usługę np. ustnego doradztwa i wystawił stosowną fakturę, to jak ma udowodnić fakt, że faktura nie została wystawiona fikcyjnie?

Możliwość przeszukania pomieszczenia mieszkalnego bez uprzedniej zgody prokuratury to tylko jedna z nowości.

Top Videos of the Day

Urzędnicy skarbowi będą prowadzić postępowania w sprawach, które do tej pory należały do kompetencji policji i prokuratury. Specjaliści zwracają uwagę, że do tego typu postępowań w aparacie skarbowym brakuje kompetentnych ludzi. Jeśli administracja skarbowa nie pozyska specjalistów, może sobie z tymi postępowaniami nie poradzić.

Wywiad skarbowy liczy obecnie około 300 osób. W skali całego kraju to zaledwie kropla w morzu potrzeb, na co zwracał już wielokrotnie uwagę wiceminister finansów Wiesław Jasiński. Znikoma liczba funkcjonariuszy z pewnością utrudnia skuteczną walkę z przestępczością podatkową.

Jeśli Krajowa Administracja Skarbowa powstanie, naczelnik urzędu celno-skarbowego będzie kolejnym organem z uprawnieniami do ścigania przestępstw. Krajowa Administracja Skarbowa ma z kolei połączyć administrację podatkową oraz kontrolę skarbową i celną. Od roku 2017 istniałyby funkcjonujące obecnie urzędy skarbowe oraz nowo powstałe urzędy celno-skarbowe. Aparat skarbowy otrzymałby całkiem nowe kompetencje, w tym możliwość ścigania przestępstw w jakikolwiek sposób połączonych z przestępstwami podatkowymi, np.

zorganizowanych grup przestępczych, podrabiania dokumentów, karuzeli podatkowych itp.

Szersze kompetencje urzędów skarbowych to ulga dla prokuratury

Nowa skarbówka otrzyma narzędzia i uprawnienia do ścigania niektórych przestępstw, określonych w przepisach kodeksu karnego. Z pewnością będzie to duża ulga dla prokuratur, i tak dostatecznie obciążonych koniecznością ścigania przestępstw powszechnych. Na obecnym etapie prac nie znamy jeszcze wszystkich szczegółów, niemniej już wiadomo, że aparat skarbowy będzie ścigał te przestępstwa, które pozostają w nierozerwalnym związku z przestępstwami skarbowymi.

A to jeszcze nie wszystko. Szczególne kompetencje urzędy celno-skarbowe mają uzyskać również w związku ze ściganiem przestępczości akcyzowej w sferze obrotu alkoholem i wyrobami spirytusowymi. Jeśli w trakcie kontroli ujawnione zostaną nielegalne rozlewnie czy linie produkcji alkoholu, to skarbówka będzie samodzielnie prowadzić postępowanie przygotowawcze i kierować do sądów akty oskarżenia.

Eksperci zgadzają się co do tego, że obecnie postępowania w walce z przestępczością podatkową trwają zbyt długo i reforma aparatu skarbowego ma to zmienić. Nawołują jednak do rozsądku - aparat skarbowy musi się nauczyć prowadzenia spraw karnych.

źródło: forsal.pl

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione. #system finansowy #podatki #polskie prawo