MNiSW opublikowało raport "Ekonomiczne aspekty losów absolwentów", obejmujący analizę zarobków oraz ryzyka bezrobocia absolwentów prawie wszystkich polskich szkół wyższych. Skonfrontowanie go z największym, światowym rankingiem poziomu nauczania w szkołach wyższych (Ranking Web of Universities) pokazuje, że absolwenci najlepszych polskich uniwersytetów otrzymują niższe wynagrodzenie w pierwszym roku po ukończeniu studiów niż absolwenci tych szkół wyższych, których pozycja w rankingu światowym stawia je w jednym szeregu ze słabymi, #Afrykańskimi uniwersytetami.

Przeciętna, względna płaca wśród absolwentów najlepszych i najgorszych szkół wyższych w Polsce

Lista 10 najlepszych szkół wyższych w Polsce przedstawia się następująco (pierwsza liczba oznacza pozycję w rankingu światowym, druga  – wskaźnik względnego wynagrodzenia po studiach II stopnia, zaś trzecia - wskaźnik wynagrodzenia po studiach licencjackich):

1.UJ (287, 0.64, 0.61), 2.

UW (288, 0.73, 0.6), 3. AGH (390, 0.88, 0.68), 4. Politechnika Warszawska (439, 0.92, 0.69), 5. UAM (493, 0.63, 0.5), 6. Politechnika Wrocławska (577, 0.89, 0.67), 7. UMK (585, 0.59, 0.52), 8. Uniwersytet Wrocławski (594, 0.62, 0.52), 9. Uniwersytet Śląski (710, 0.53, 0.45), 10. Uniwersytet Łódzki (780, brak danych, 0.26).

Lista 10 najgorszych szkół wyższych, zgodnie z Ranking Web of Universities, odnotowanych w raporcie MNiSW, odnosząca się do wskaźników dla absolwentów studiów licencjackich, prezentuje się następująco (pierwsza liczba oznacza pozycję w światowym rankingu szkół wyższych, zaś druga - wskaźnik średniego wynagrodzenia po studiach licencjackich):

1.Wyższa #szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie (23398, 0.87), 2. Wyższa Szkoła Języków obcych w Świeciu (22702,  0.87), 3.

Top Videos of the Day

Nadbużańska Szkoła Wyższa w Siemiatyczach (22040, 1.08), 4. Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych (21792, 0.66), 5. Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie (21045, 0.68), 6. Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości (20733, 0.57), 7. Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach (20386, 0.55), 8. Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej (20265, 0.62), 9. Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie (19868, 0.94), 10. Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach (19787, 0.55).

Wskaźnik przeciętnej względnej płacy mówi, jaką część przeciętnego wynagrodzenia w powiecie zamieszkania stanowi płaca absolwenta danej szkoły w okresie jednego roku po jej ukończeniu. Wartości powyżej jeden wskazują, że ukończenie danej szkoły premiuje jej absolwenta na rynku pracy ponadprzeciętnie.

Okrutne i bolesne wnioski

Okazuje się, iż typowy absolwent studiów licencjackich najgorszych szkół wyższych w Polsce otrzymuje w pierwszym roku po ukończeniu studiów wynagrodzenie odpowiadające 74% przeciętnej pensji w powiecie jego zamieszkania.

Absolwent studiów drugiego stopnia najlepszych 10 szkół wyższych otrzymuje płacę w wysokości 71% średniej w jego powiecie zamieszkania. Absolwenci jedynie z licencjatem 10 topowych polskich uczelni otrzymują wynagrodzenie na poziomie 55% średniej powiatowej.

Średnia pozycja w światowym rankingu 10 najgorszych szkół wyższych z raportu MNiSW wynosi 21207. Oznacza to, że przynależą one do 8.5% najgorszych na świecie. Z kolei 10 najlepszych szkół wyższych w Polsce przynależy do 3% najlepszych na świecie. Polskie najgorsze szkoły mogą więc rywalizować pod względem jakości nauczania jedynie z bardzo słabymi uniwersytetami w Ugandzie, Tanzanii czy Somalii.

Absolwent z licencjatem po szkole z poziomem nauczania porównywalnym z jakością nauczania w najsłabszych szkołach w Afryce, otrzymuje w Polsce wynagrodzenie o ⅓ wyższe niż absolwent z licencjatem po szkole wyższej, należącej do 3% najlepszych na świecie. Uzyskanie dyplomu magistra jednej z dziesięciu najlepszych, polskich szkół zapewnia płacę jedynie o około 5% niższą od wynagrodzenia absolwenta najgorszej uczelni. Czy to patologia?

Źródło: absolwenci,nauka.gov.pl

Kopiowanie i wykorzystywanie treści wymaga pisemnej zgody Blasting Sagl. #praca