Od początku tego roku obowiązują zmienione, przyjazne przedsiębiorcom przepisy prawa restrukturyzacyjnego. Za kilka miesięcy również bankowy tytuł egzekucyjny przestanie spędzać sen z powiek  kredytobiorcom i dłużnikom banków. Te dawno oczekiwane zmiany zrewolucjonizują sytuację przedsiębiorstw o słabej kondycji finansowej. Kto wykorzysta tę sytuację ma szansę utrzymać firmę, zatrudnienie i odbić się od dna.  

Bankowy Tytuł Egzekucyjny inaczej

W kwietniu ubiegłego roku Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok w sprawie używania Bankowego Tytułu Egzekucyjnego (BTE). Na mocy swej decyzji uchylił obowiązujące do tej pory przepisy prawa bankowego w zakresie używania BTE przez banki, powołując się na naruszenie konstytucyjnej zasady równości stron.

Mówiąc najprościej, Bankowy Tytuł Egzekucyjny był używany niegodnie z Konstytucją.

Na bazie wyroku TK, w następnej kolejności we wrześniu 2015 r. Sejm przyjął ustawę zmieniającą instytucję bankowego tytułu egzekucyjnego. Ustawa ta weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, jednak aby zapobiec chaosowi w obrocie bankowym termin wykonalności tych postanowień odroczony został do sierpnia 2016 roku. Mocną argumentacją dla tej decyzji jest to, że w sferze finansowej jest kilka innych skutecznych narzędzi zabezpieczających spłatę długów. Co ważne, są to sposoby nie stawiające kredytobiorców na pozycji bez wyjścia, bo dotychczas realizacja BTE wyglądała tak jakby Bank był sędzią we własnej sprawie, więc wydawał BTE w wybranym przez siebie momencie, decydując również o rozpoczęciu windykacji.

Top Videos of the Day

Takie działania w przypadku zadłużonych przedsiębiorstw, które utraciły czasowo płynność, skutkowały zazwyczaj w konsekwencji ogłoszeniem upadłości, czyli działały jak przysłowiowy gwóźdź do trumny. Od sierpnia 2016 r. Bankowy Tytuł Egzekucyjny musi zostać zasądzony przez sąd, który ustali wysokość długu oraz warunki jego egzekucji. Obie strony również będą uczestniczyć w procesie. Wielu biznesowych kredytobiorców może się jednak obronić zupełnie przed wnioskiem o upadłość.

Nowe Prawo Restrukturyzacyjne

Najważniejsze ułatwienia jakie zarządcom przedsiębiorstw przynosi prawo restrukturyzacyjne to możliwość podjęcia restrukturyzacji na wniosek zadłużonego przedsiębiorstwa. Do tej pory aktywność w zakresie działań oddłużających przysługiwała jedynie wierzycielom, którzy mogli zgłosić wniosek o upadłość firmy z powodu niewypłacalności i doprowadzić do układu. Kolejną ważną różnicą jest ustanowienie nadrzędnej ważności postępowania sanacyjnego w ramach restrukturyzacji nad wnioskiem o upadłość.

W ten sposób przyjęcie układu na wniosek wierzycieli następuje dopiero po dokonaniu się czynności restrukturyzacyjnych, więc nie powoduje ono ogłoszenia upadłości dłużnika, co daje  przedsiębiorstwu cenny czas do naprawy sytuacji finansowej poprzez kontynuację działalności i przyjęcie pomocy od doradców restrukturyzacyjnych.

Zawód doradca restrukturyzacyjny

Czas pokaże jak przyjmie się w Polsce nowy zawód - doradca restrukturyzacyjny. Czy będzie to tylko odświeżenie wizerunku syndyków, którzy na mocy ustawy otrzymali uprawnienia do wykonywania tego zawodu? Czy może w przestrzeni biznesowej pokażą się  specjaliści od usprawniania działalności firm i podnoszenia rentowności przedsiębiorstw jak to przyjęło się na przykład w Stanach Zjednoczonych? Tam nawet rentowne firmy podejmują restrukturyzację w celu polepszenia czasem i tak dobrych już wyników finansowych. Tak to czyni konsekwentnie ku zadowoleniu akcjonariuszy internetowy gigant jakim jest Google. Bo przecież zawsze może być lepiej.

źródło: prawo.money.pl

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na stronie blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione. #polskie prawo #finanse #gospodarka