Restrukturyzację należy obecnie traktować jako odrębne procedury wydzielone z prawa upadłościowego, co daje zdecydowanie większe możliwości naprawy pozycji przedsiębiorstwa, nawet w skomplikowanej sytuacji finansowej. "Prawo restrukturyzacyjne daje niezwykle wiele możliwości suplementarnego stosowania procedur. To nie tylko cztery procedury podstawowe. To wiele innych, szczególnych rozwiązań „zaszytych” w różnych miejscach ustawy podstawowej, ale i w innych przepisach prawa" - czytamy na stronie specjalistycznej kancelarii PMR Restrukturyzacje, biorącej udział w procesach restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw. "Dopiero umiejętne połączenie narzędzi pozwala na maksymalnie efektywne przeprowadzenie restrukturyzacji".

Co zmienia Prawo Restrukturyzacyjne?

Listę dziesięciu najważniejszych ułatwień jakie przedsiębiorcom przynosi nowe Prawo Restrukturyzacyjne również znajdziemy na stronie kancelarii:

  • Zmiana priorytetów ważności - restrukturyzacja przed upadłością
  • Ułatwienie w dostępie do pomocy publicznej
  • Nowe możliwości finansowania
  • Ochrona umów kluczowych dla przedsiębiorstwa
  • Restrukturyzacja zatrudnienia
  • Ułatwienia w dostępie do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  • Ochrona przed agresywną windykacją
  • Możliwość zawieszenia postępowań egzekucyjnych
  • Ochrona członków zarządu przed odpowiedzialnością osobistą
  • Wsparcie przedsiębiorców przez Doradców Restrukturyzacyjnych

Przykład restrukturyzacji według nowego prawa

Przykładem dobrej zmiany w zakresie zastosowania prawa restrukturyzacyjnego zamiast prawa upadłościowego jest podjęta w marcu 2016 r.

Top Videos of the Day

przez Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego w Warszawie, uchwała otwierająca postępowanie sanacyjne HAWE Telekom Sp. z o.o., dla którego ustanowieniem sądowym zarządcą w postępowaniu restrukturyzacyjnym powołana została firma PMR Restrukturyzacje S.A., mająca na swoim koncie szereg udanych restrukturyzacji (jeszcze zanim powstało prawo wspierające restrukturyzację zamiast upadłości). Postępowanie sanacyjne jest podobne do dawnego postępowania upadłościowego z opcją układową. Podstawową różnicą dopuszczoną w nowym prawie jest to, że postępowanie sanacyjne nie powoduje ogłoszenia upadłości dłużnika, a przyjęcie układu następuje dopiero po wykonaniu czynności restrukturyzacyjnych. Daje to firmie czas, możliwość i instrumenty do naprawy sytuacji i kontynuacji działalności.

Restrukturyzacje made in Poland

Nowe prawo to nie tylko szansa dla prywatnych przedsiębiorstw, ale też nowe możliwości dla rozwiązań sektorowych i dla spółek Skarbu Państwa. "Jeżeli polskie górnictwo ma istnieć za kilka lat, musi się zrestrukturyzować" – mówi Maciej Bukowski, prezes Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych.

Restrukturyzacja polskiego górnictwa może utrzymać miejsca pracy i zmienić nierentowną działalność w dochodowy biznes.

Na podobny efekt restrukturyzacji liczy kolejne największe polskie przedsiębiorstwo - PLL LOT, który za pięć lat chce przewozić dwa razy tyle pasażerów co obecnie. Do tego firma będzie miała prawie dwa razy większą flotę i będzie wykonywać o 60% więcej rejsów niż teraz. Takie założenia zawarto w strategi rozwoju LOT, którą realizuje prezes spółki PLL LOT Sebastian Mikosz. Przewoźnik chce także odzyskać udział w polskim rynku przewozów lotniczych. Mówi się o dojściu do poziomu 30%. Przychody urosną do około 9 mld złotych - z niecałych 3,5 mld obecnie. Osiągnięcie wyznaczonych celów będzie dowodem na udaną restrukturyzację.

Można zatem powiedzieć, iż na uchwaleniu Prawa Restrukturyzacyjnego najwięcej zyskują właściciele przedsiębiorstw, ponieważ przepisy restrukturyzacyjne mają pierwszeństwo przed upadłościowymi. Najpierw należy ratować firmę z jej zasobami, a upadłość staje się ostatecznością.

źródła: PMR Restrukturyzacje SA

Kopiowanie i wykorzystywanie treści bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione.

#polskie prawo #finanse #gospodarka