W ramach programu „Polska Wschodnia na lata 2014-2020” od 1 marca 2016 roku w 5 województwach Polski można już zgłaszać swoje pomysły na innowacyjne produkty lub usługi. Oferta skierowana jest głównie do osób do 35 roku życia, które mają ciekawe pomysły biznesowe, ale nie dysponują środkami finansowymi na ich realizację. W ramach tego programu można otrzymać nawet 800 tys. zł bezzwrotnej dotacji na start oraz wsparcie doradców. Nabór wniosków odbywa się za pośrednictwem Platform startowych i obejmuje swoim zasięgiem województwa: lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie, podkarpackie i warmińsko-mazurskie. Po raz pierwszy w Polsce startupy otrzymały tak szerokie wsparcie w realizacji i przekształceniu w długoterminowe, zyskowne przedsięwzięcia.

Z programu „Polska Wschodnia” przeznaczono na ich sfinansowanie ok. 20 mln euro, a jak zapowiada wiceminister Adam Hamryszczak kwota ta może ulec zwiększeniu o dodatkowe 180 mln euro. Zgodnie z nowymi zasadami, w latach 2014-2020 do rozdysponowania są wysokie kwoty.

Gdzie i w jaki sposób zgłosić swój pomysł?

Informacje, odnośnie sposobu aplikowania i warunków uczestnictwa w startupach są dostępne w serwisie programu „Polska Wschodnia”. Natomiast formularz aplikacyjny dostępny jest na rządowej stronie Platform startowych. Przystępując do takiego programu, należy odpowiedzieć na kilka pytań związanych ze zgłaszanym innowacyjnym projektem produktu lub usługi. Realizacją programu zajmą się animatorzy Platform tzn. wybrane w drodze konkursu trzy parki naukowo-technologiczne:

  • Hub of Talents, w skład którego wchodzą: Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, Elbląski Park Technologiczny, Park Naukowo-Technologiczny w Ełku, Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach sp. z o.o. i Park Przemysłowy Łomża sp. z o.o.;
  • TechnoparkBiznesHub, w skład którego wchodzą: Kielecki Park Technologiczny, Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny i Inkubator Technologiczny w Stalowej Woli;
  • Connect, w skład którego wchodzą: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, Regionalny Park Przemysłowy w Świdniku i Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologicznym.

Pomysły startupów zgłaszane do Platform, będą przyjmowane drogą elektroniczną w trybie ciągłym.

Top Videos of the Day

Dodatkowym wymogiem jest, aby zgłoszony pomysł nie był przedmiotem już prowadzonej działalności gospodarczej.

Potencjał tkwi w dobrym pomyśle na startup!

Nie od dziś wiadomo, że dobry pomysł jest zawsze w cenie. Najciekawsze zgłoszenia, dotyczące innowacyjnych produktów lub usług będą objęte kompleksową i profesjonalną opieką Platformy startowej. Szeroka akcja promocyjna startupów z programu „Polska Wschodnia 2014 – 2020”, ma głównie na celu przyspieszenie rozwoju najuboższych, wschodnich rejonów Polski. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego, opublikowanych w latach poprzednich wynika, że wyżej wymienione województwa Polski Wschodniej są dotknięte skrajnym ubóstwem. Pomoc w sfinansowaniu dobrych i zyskownych pomysłów na biznes, jest szansą na ich zrównanie ekonomiczne z pozostałymi regionami kraju.

źródło: polskawschodniagov.pl

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na stronie blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione.

#praca #społeczeństwo #gospodarka