25 lutego 2016 roku Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła (od dnia ogłoszenia) działalność #SKOK Polska (Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa). KNF wystąpi do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy. Decyzja została uzasadniona brakiem aktywów na pokrycie zobowiązań.

SKOK pod nadzorem - raport

Od lipca 2015 roku w SKOK-u ustanowiono zarządcę komisarycznego. W lutym 2016 roku przedstawił on Komisji Nadzoru Finansowego raport, z którego wynika, iż kasa jest niewypłacalna. KNF wydała również komunikat, w którym stwierdzono, że żadna inna kasa nie jest w stanie przejąć SKOK Polska, tak aby zapewnić bezpieczeństwo depozytów.

Pomimo podjętych działań, żaden z banków nie wyraził gotowości do przejęcia kasy. Dodatkowo w związku ze stwierdzonymi nadużyciami, KNF złożyła do prokuratury w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Rzecznik Krajowej SKOK Andrzej Dunajski, wystosował oświadczenie. Jego zdaniem, zawieszenie jest wynikiem braku działań zarządcy komisarycznego, mających na celu ratowanie sytuacji w SKOK Polska. Ta kasa jest kolejną po SKOK Wołomin, SKOK Wspólnota i SKOK Kujawiak, wobec której złożono wniosek o upadłość. Spowodował to właśnie brak możliwości restrukturyzacyjnych i naprawczych podmiotu. Uprzednio kilka SKOK-ów przejęły banki bądź inne kasy. Natomiast w ośmiu wprowadzono zarząd komisaryczny. W ubiegłym roku, we wrześniu, podczas debaty sejmowej, prezes KNF Andrzej Jakubiak mówił, że na 49 kas - 31 generuje stratę bieżącą, a 12 ma ujemne fundusze własne.

Top Videos of the Day

Co z depozytami?

Depozyty zgromadzone w SKOK Polska na kontach blisko 16 tysięcy klientów, wynoszą niemal 173 miliony zł. Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym określa, w jaki sposób można dochodzić swoich należności. Na stronie Funduszu ukazał się komunikat, jak należy postąpić. Wypłaty rozpoczną się po upływie 20 dni roboczych od daty złożenia wniosku o upadłość SKOK-u. Jak podaje BFG w oficjalnym komunikacie "Środki gwarantowane wypłacane będą w złotych, bez względu na walutę, w jakiej nominowane były depozyty, do równowartości w złotych 100.000 euro, tj. 437.390,00 zł. Te osoby, które posiadały depozyty w SKOK Polska w celu odbioru swoich należności muszą tylko stawić się z dokumentem tożsamości w placówce wypłacającej. Nie muszą one zgłaszać swoich wierzytelności. Natomiast właściciele depozytów o wartości przekraczającej gwarantowaną kwotę, muszą dochodzić swoich sum w postępowaniu upadłościowym, dokonując zgłoszenia do sędziego-komisarza w terminie wskazanym w postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości".

Źródła: Tvn24.pl, biznes.pl, www.bfg.pl

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na stronie blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione.

#finanse #gospodarka