Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku przyznał 27 milionów złotych dotacji na odwierty geotermalne dla fundacji Lux Veritatis, której prezesem jest ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja. Działo się to w końcówce pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości. W 2008 roku, gdy do władzy doszła koalicja PO-PSL, NFOŚiGW cofnął dotację, jako przyczynę wymieniając między innymi wątpliwości co do prawa własności nieruchomości, które miały stanowić zabezpieczenie przy wypłacie celowej dotacji. Pomimo tego fundacja dalej prowadziła poszukiwania wód geotermalnych, a w 2009 roku wytoczyła NFOŚiGW proces cywilny o odszkodowanie w wysokości 27 milionów złotych z powodu utraty dotacji.

22 lutego 2016 roku media podały, że przed Sądem Okręgowym w Warszawie zwarto ugodę pomiędzy fundacją Lux Veritatis i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska w sprawie cofniętej dotacji. NFOŚiGW zgodził się na wypłatę odszkodowania w wysokości 26 milionów złotych. Do tej kwoty doliczone zostaną odsetki, które będą rekompensatą za odebranie finansowania w 2008 roku. Zatem postępowanie sąd umorzył. Sędzia Mariusz Solka powiedział, że wypowiedzenie dotacji nie miało żadnego uzasadnienia merytorycznego, miało na celu obejście prawa i było niezgodne z zasadami współżycia społecznego. "Jest nadzieja, że są też uczciwi sędziowie i odważni. Za to dziękujemy. Ale tak się odrodzi Polska, tylko na prawdzie i wzajemnym szacunku, a nie kłamstwo, złodziejstwo, oszczerstwa. Tego doświadczaliśmy.

Top Videos of the Day

Ja wybaczam to wszystko i wybaczamy, ale pamiętamy. Trzeba pamiętać, na co kogo stać"- tymi słowami zadowolenie z zawartej ugody wyrażał na antenie swojego radia ojciec Rydzyk. Z kolei dyrektor finansowa fundacji Lux Veritatis, Lidia Kochanowicz, mówiła po rozprawie do dziennikarzy, że można było liczyć nawet na większe odszkodowanie. "Sąd mówił, że mogliśmy się starać o kwotę prawie 40 mln zł. Wystąpiliśmy o kwotę 26 mln zł" - powiedziała  Kochanowicz. Dodała również, że fundacja rozumie obecne potrzeby Skarbu Państwa i wie, w jakim stanie znajduje się Polska. Pytana, na co zostaną przeznaczone środki uzyskane w drodze odszkodowania, dyrektor powiedziała, że fundacja nie prowadzi tylko działalności gospodarczej, ale dba również o patriotyczne wychowanie dzieci i młodzieży, abyśmy "mogli śmiało patrzeć w przyszłość". Na te między innymi cele zostaną wykorzystane pieniądze.

NFOŚiGW odmawia przyznania 20 mln na walkę ze smogiem

Unia Europejska w ramach programu LIFE miała pomóc małopolskim gminom w zadbaniu o czyste powietrze.

Według planów, chciano m.in. zatrudnić ekodoradców, którzy mieli zająć się likwidacją pieców węglowych, edukacją mieszkańców regionu. Część projektu, w wysokości 42 milionów złotych, miała być pokryta ze środków unijnych. Brakuje jednak około 20 mln zł dotacji z NFOŚiGW, który obiecał w formie promesy dofinansowanie w tej wysokości w 2015 roku. Komisja Europejska postawiła warunek, aby określić, czy program zostanie wdrożony - termin upływał 22 lutego. 19 lutego 2016 po posiedzeniu Rady Nadzorczej funduszu zarząd NFOŚiGW poinformował, iż nie podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie (w formie bezzwrotnej dotacji) przedsięwzięcia o nazwie „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Rada Nadzorcza zaleciła jednocześnie zarządowi ponowne rozpatrzenie wniosku pod kątem ewentualnego udzielenia wnioskodawcy dofinansowania w formie oprocentowanej pożyczki. Marszałek Małopolski, Jacek Krupa, powiedział, że utrata unijnych środków w związku z brakiem decyzji funduszu - w kontekście bardzo zanieczyszczonego powietrza - to olbrzymia strata dla województwa i całej Polski.

Źródła: wyborcza.pl, biznes.pl, gazetakrakowska.pl

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na stronie blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione. #PiS #Tadeusz Rydzyk #dotacja unijna