Od marca 2016 zaczną obowiązywać nowe kluczowe postanowienia tzw. ustawy antylichwiarskiej (Dz. U. Z 2015 poz. 1357). Zaostrzenie przepisów w sprawie popularnych „chwilówek” ma na celu ukrócić lichwę i wyzysk uboższego polskiego społeczeństwa, którego sytuacja finansowa zmusza do skorzystania z takiej formy kredytowania.

Te rygorystyczne przepisy, regulują przede wszystkim limit kosztów pozaodsetkowych, które z powodu na dotychczasowe „luki” w prawie były wykorzystywane przez wiele firm ze sfery pozabankowej udzielających chwilówek do uzyskiwania wysokich lichwiarskich zysków.

Na podstawie nowych przepisów tzw. ustawy antylichwiarskiej zmniejszone zostaną koszty kredytów konsumenckich z wyłączeniem odsetek, a dotyczące między innymi opłat za rozpatrzenie wniosku, opłata za obsługę domową, ubezpieczenie kredytu i inne.

W art. 36a znowelizowanej ustawy o kredycie konsumenckim zawarte zostały zaostrzenia w naliczaniu maksymalnej dopuszczalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu, wiążąc go z kwotą udzielonego kredytu oraz długością okresu kredytowania.

Czy pożyczka potocznie zwana „Chwilówką” przestanie się opłacać?

Większość firm z branży pożyczkowej poniesie porażkę, to pewne. Zaostrzenie przepisów spowoduje zmniejszenie dotychczasowych zysków i nieopłacalność dotychczasowej działalności. Nowelizacja ustawy z całą pewnością nie zmniejszy popytu na kredyt konsumencki, a jedynie zapewni zmniejszenie ryzyka i wyzysku dla potencjalnego kredytobiorcy. Jak można również przypuszczać, działania ustawodawcy mają zachęcić społeczeństwo do większego korzystania z usług instytucji bankowych, a nie wspierać rozwój instytucji pozabankowych itp.

Top Videos of the Day

Jednocześnie ustawodawca stara się w ten sposób ograniczyć ryzyko masowego zawierania umów kredytowych nacechowanych lichwą i wyzyskiem oraz chce zapewnić bezpieczeństwo takiego obrotu. Firmy ze sfery pozabankowej zamiast, jak wielu kredytobiorców sądziło, udzielać wsparcia finansowego, stało się "katem" domowych budżetów i spowodowało więcej problemów finansowych niż korzyści. Dodatkowo z uwagi na wejście w życie od marca 2016 nowych zaostrzonych przepisów wyżej wskazanej ustawy antylichwiarskiej firmy pozabankowe udzielające tzw. chwilówek w ostatnich tygodniach „swobody lichwiarskiej” prześcigają się w reklamach i promocjach, kusząc nowych klientów.

Konieczność wprowadzenia nowych zmian

Większość społeczeństwa korzystająca „na moment” z tzw. chwilówek odetchnie w końcu z ulgą. Nowe zmiany będą korzystniejsze na rzecz konsumenta, jak również zwiększy to bezpieczeństwo i nadzór nad masowo zawieranymi umowami kredytowymi z firmami z branży pozabankowej. Konieczność zmian sygnalizowana była dużo wcześniej i większości jest to zasługą mediów, gdyż poprzez takie środki masowego przekazu informowano społeczeństwo o niebezpieczeństwie i ryzyku związanym z zawieraniem umów kredytowych tzw.

chwilówek z firmami z branży pozabankowej. Z dniem 11 marca 2016 skończy się w Polsce „lichwa”, epoka pożyczek ma moment „chwilówek”. To się nie będzie już tak opłacać.

źródło: gazetaprawna.pl

Kopiowanie i wykorzystywanie treści wymaga pisemnej zgody Blasting Sagl. #system finansowy #finanse #gospodarka