Program, przewidujący wypłacanie rodzinom wielodzietnym specjalnych zasiłków w wysokości po 500 zł na dziecko, był jednym ze sztandarowych haseł w kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Od samego początku budził on kontrowersje, szczególnie wśród ekonomistów. Zdaniem wielu specjalistów z zakresu ekonomii w chwili obecnej budżetu państwa zwyczajnie nie stać na to, aby każdej rodzinie, posiadającej więcej niż jedno dziecko, udzielać wsparcia finansowego w wysokości 500 zł miesięcznie.

Wątpliwości budzi też dystrybucja środków bez doprecyzowanych kryteriów. Zasiłek 500 zł na dziecko otrzyma każda rodzina z co najmniej dwójką dzieci (z pewnymi wyjątkami).

Bez znaczenia jest tu status materialny tej rodziny. Taką samą kwotę otrzymają zarówno rodziny faktycznie potrzebujące, jak i rodziny zamożne, o bardzo wysokiej stopie życia. To z kolei rodzi pytania, czy wsparcie to w przypadku rodzin zamożnych ma jakikolwiek sens i czy nie jest nieroztropnym trwonieniem państwowych pieniędzy.

Wnioski o przyznanie zasiłku na dziecko są darmowe - nie daj się naciąć na płatne formularze

Póki co tych prawdziwych wniosków, które będą niezbędne przy ubieganiu się o przyznanie świadczenia, jeszcze nie ma. Pojawiły się za to w internecie "wnioski", które można pobrać po uprzednim wysłaniu wiadomości SMS premium. Wiadomość taka to dla użytkownika telefonu koszt od 9 do 35 złotych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje - wiemy o nieuczciwym procederze, nie dajcie się oszukiwać i naciągać.

Top Videos of the Day

Jak informują przedstawiciele resortu, wnioski nie są jeszcze gotowe, mają być dostępne z chwilą uruchomienia programu Rodzina 500 plus, pobrać je można będzie bez jakichkolwiek opłat ze strony ministerstwa, kancelarii premiera, a także na stronie rodzina.gov.pl.

Wniosek o przyznanie zasiłku na dziecko można będzie złożyć przez internet, o czym społeczeństwo mogło dowiedzieć się już jakiś czas temu. To właśnie na tym korzystają naciągacze i oszuści. Osoba niezorientowana, która za pośrednictwem mediów powzięła informację o możliwości składania wniosków przez internet, może nie być świadoma tego, że wnioski te są bezpłatne, a te płatne z kolei zamieszczone są na podejrzanych stronach internetowych. Tego, że została oszukana, osoba ta dowie się przy okazji analizy rachunku od operatora sieci komórkowej.

Na wsparcie w programie Rodzina 500 plus mogą liczyć także osoby, posiadające jedno dziecko. Musza one jednak spełnić kryteria dochodowe. W przypadku rodzin niezamożnych górną granicą dochodu na członka rodziny jest kwota 800 zł (1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego).

Pieniądze mają być wypłacane przez urzędy miasta czy gminy, ośrodki pomocy społecznej czy centra pomocy rodzinie. Już teraz szacuje się, że do samej administracyjnej obsługi programu niezbędne będzie zatrudnienie dodatkowych 7 tysięcy osób. To woda na młyn dla opozycji, która z pewnością wykorzysta ten fakt do zarzucania ekipie Beaty Szydło doprowadzenia do rozrostu biurokracji i aparatu państwowego.

Państwo sprawdzi, jak rodzina wydaje zasiłek na dziecko

Wydatkowanie zasiłków na dziecko ma podlegać kontroli. Póki co nie wiadomo jeszcze, jak kontrola ta ma wyglądać, niemniej już dawno pojawiły się głosy, że niektórzy rodzice mogą wydawać otrzymane pieniądze w celach zupełnie z dzieckiem nie związanych (w ekstremalnych przypadkach np. na alkohol). Stąd też konieczność kontroli, czy przyznane zasiłki są wydawane zgodnie z ich przeznaczeniem. Oczywiście o ostatecznym celu, na jaki środki te mają zostać przeznaczone, będą decydować rodzice, niemniej w razie stwierdzenia, że są one zwyczajnie marnowane, rodzinie może grozić cofnięcie zasiłku na pewien okres czasu.

Program dopłat na dzieci jeszcze nie ruszył. Póki co aktywni są jedynie oszuści, żerujący na ludzkiej niewiedzy i zwyczajnych ludzkich potrzebach. Działania takie należy piętnować z całą surowością.

źródło: regiopraca.pl #system finansowy #rodzicielstwo #finanse