Ponad 150 mln złotych zarezerwowane w ciągu tylko jednego miesiąca, zainteresowanie tak ogromne, że już wiosną może zostać wyczerpana pula wsparcia, przewidzianego na cały rok - oto efekty działania programu Mieszkanie dla Młodych. Jak wynika z szacunków Lion's Bank, jeśli zainteresowanie programem nadal będzie tak ogromne, przewidzianych na MdM na ten rok środków finansowych może zabraknąć już na wiosnę.

Zainteresowanie pozyskaniem dofinansowania na zakup mieszkania z programu Mieszkanie dla Młodych z pewnością wywołane jest obawami o znaczny wzrost kosztów kredytów bankowych. Znaczący wpływ na chęć szybkiego zakupu mieszkania ma również rosnący wymóg co do niezbędnego wkładu własnego, który w 2016 roku ma wynosić minimum 15 % wartości mieszkania.

Stąd też nagłe zwiększenie zainteresowania programem MdM w grudniu - potencjalni nabywcy chcieli nabyć nieruchomości jeszcze na starych, obowiązujących w 2015 roku zasadach, przy niższych kosztach kredytu i niższym wymaganym wkładzie własnym.

Mieszkanie dla Młodych - w tym roku więcej środków na wsparcie

W bieżącym roku na dopłaty w ramach programu MdM przewidziano w budżecie 730 mln złotych. Ponad 200 mln złotych z tej kwoty zostało zarezerwowane jeszcze w roku ubiegłym. Z kolei w Banku Gospodarstwa Krajowego, który jest dysponentem środków w programie MdM, złożono już wnioski kredytowe na łączną kwotę ponad 130 mln złotych. Środków finansowych ubywa zatem w zastraszającym tempie. Ma to oczywiście swoje pozytywne strony. Znaczna część oczekujących na zakup własnego "M" otrzyma dopłaty szybciej, banki zarobią na udzielonych kredytach hipotecznych, deweloperzy mają zapewniony rynek zbytu na realizowane przez siebie inwestycje mieszkaniowe.

Top Videos of the Day

Zainteresowanie programem MdM i dopłatą ze środków tego programu wzrosło niemal pięciokrotnie po nowelizacji programu, dotyczącej możliwości zakupu mieszkań na rynku wtórnym i mieszkań używanych. Mieszkania z drugiej ręki cieszą się ogromnym powodzeniem. Z reguły są to mieszkania kilkuletnie, utrzymane w idealnym stanie technicznym i wizualnym, wolne od "chorób wieku dziecięcego" - usterek i wad, które ujawniają się z reguły na samym początku użytkowania obiektu.

Jeśli utrzyma się obecne tempo rezerwowania środków na dopłaty w programie MdM, cała przewidziana na ten rok pula zostanie wykorzystana jeszcze w pierwszej połowie roku. Jest to o tyle ciekawe, że w dotychczasowej historii działania programu MdM nie zdarzyła się jeszcze sytuacja, aby środków na dopłaty zabrakło. Co więcej, we wszystkich dotychczasowych latach działania dopłat środki finansowe, przewidziane na dany rok, nigdy nie zostały wykorzystane w całości i część z nich wracała do budżetu państwa.

Jeśli okaże się, że środków w programie MdM zabraknie w ciągu roku, osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania będą mogły rezerwować środki, przewidziane na 2017 rok.

Problemem może być tu to, że środki te można będzie rezerwować z przyszłorocznej puli jedynie na zakup mieszkań nowych. Zakup mieszkania z drugiej ręki z dopłatą programu MdM nie będzie wówczas możliwy.

Chętnych na zakup mieszkania z dopłatą znacznie więcej niż środków

Eksperci Lion's Bank przewidują, że jeśli obecne tempo dopłat (średnio 115 mln złotych miesięcznie) utrzyma się, zarezerwowanych na rok 2016 pieniędzy w programie MdM zabraknie już w kwietniu. Przy założeniu, że zainteresowanie zmaleje o połowę, środków wystarczy zaledwie do czerwca. Potem jedyną szansą dla osób, chcących uzyskać wsparcie finansowe na zakup mieszkania, będzie rezerwacja dopłaty z puli na rok 2017, co wiązać się będzie z koniecznością cierpliwego oczekiwania. Z pewnością warto poczekać. Ze wsparciem MdM zakup mieszkania jest łatwiejszy, łatwiej też w banku o kredyt hipoteczny.

Na programie Mieszkanie dla Młodych z pewnością skorzystają również deweloperzy. Program pozwala im na pozbycie się nieruchomości, które (głównie ze względu na cenę) trudno im było sprzedać na wolnym rynku.

źródło: forsal.pl #polskie prawo #finanse #gospodarka