Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu #dzieci, regulująca m.in. zasady i warunki przyznawania 500 zł na dziecko, zawiera szereg unormowań, mających na celu ułatwienie i odbiurokratyzowanie procedury starania się o dodatek. Jeszcze na etapie projektu ustawy i prac nad nią założono, że ubiegające się o świadczenia osoby będą mogły w tym zakresie korzystać ze środków komunikacji elektronicznej, w tym przede wszystkim móc składać stosowne wnioski przez internet.

Internetowy wniosek o dodatek wychowawczy - tak, jednak jest jedno ale

Cieszy fakt, że rozwiązania ustawowe przewidują zastosowanie internetu. Problemem może być jedynie fakt, iż aby złożyć przez internet wniosek o przyznanie dodatku 500 zł na dziecko, rodzic będzie musiał mieć tzw.

profil zaufany ePUAP. Co ciekawe, to właśnie dzięki tej ustawie i wymogowi posiadania profilu ePUAP w celu ubiegania się o dodatek, rozpowszechnione zostanie w społeczeństwie korzystanie z tego rozwiązania. Groźnie brzmiący ePUAP to elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Jest to serwis, który umożliwia załatwianie spraw administracyjnych za pośrednictwem internetu. Korzystanie z serwisu jest proste i rodzice, którzy zamierzają ubiegać się o przyznanie dodatku na dziecko, naprawdę nie mają się czego obawiać. Z obsługą systemu z pewnością sobie poradzą, a może właśnie dzięki obowiązkowi posiadania profilu zaufanego załatwianie spraw administracyjnych przez internet rozpowszechni się, z korzyścią zarówno dla petentów, jak i urzędników.

Założenie profilu ePUAP jest banalnie proste.

Top Videos of the Day

Wystarczy wypełnić stosowny wniosek na stronie epuap.gov.pl, a następnie udać się do urzędu gminy, urzędu miasta, urzędu skarbowego czy oddziału ZUS i poświadczyć swój profil elektroniczny. Po jego poświadczeniu i wybraniu metody logowania do systemu można już w pełni korzystać z jego dobrodziejstw.

O tym, co się dzieje ze złożonym wnioskiem o przyznanie dodatku 500 zł na dziecko, rodzic dowie się również przez internet. Wystarczy, że zaloguje się do swojego profilu w ePUAP i sprawdzi, na jakim etapie znajduje się postępowanie w jego sprawie. O wszystkim, co dzieje się w danej sprawie, petent dowie się z informacji, wysyłanych na jego elektroniczną skrzynkę odbiorczą w systemie.

Papierologia powoli przechodzi do lamusa

Przepisy ustawy przewidują również stworzenie stosownego rejestru, w którym przechowywane będą wnioski oraz informacje o osobach, które ubiegały się i otrzymały (albo odmówiono im) dodatek 500 zł na dziecko/dzieci. Rejestr ma obejmować dane osób, pobierających świadczenie wychowawcze, osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze oraz członków ich rodzin.

Mają to być standardowe dane, takie jak imię i nazwisko, adres zameldowania i zamieszkania, data urodzenia, numer PESEL. Oczywiście, w przypadkach szczególnych zakres przechowywanych danych będzie rozszerzany o informacje o stopniu niepełnosprawności dziecka, informacje o przysposobieniu itp.

Dane w rejestrze mają być przechowywane przez okres 10 lat. To długo, ale mając na względzie fakt, że w niedalekiej przyszłości rejestr osób, pobierających zasiłki 500 zł na dziecko ma zostać zintegrowany z innymi rejestrami administracji publicznej, taki okres wydaje się być uzasadniony. Należy jedynie mieć nadzieję, że implementacja rozwiązań informatycznych w administracji rzeczywiście przyczyni się do usprawnienia całego procesu ubiegania się o dodatek wychowawczy oraz jego wypłacania. Póki co tzw. informatyzacja urzędów państwowych idzie stosunkowo opornie. Opory te wynikają z różnych przyczyn, z których najczęstsze to problemy z zamówieniami publicznymi, opóźnienia w realizacji przez podwykonawców, a także - niestety - łapówkarstwo i kolesiostwo przy zleceniach na realizację usług informatyzacji.

Oby procedura składania wniosków o dodatek wychowawczy w formie elektronicznej sprawdziła się. Sama ustawa już teraz budzi spore kontrowersje, a ewentualne problemy z jej wdrożeniem przysporzą argumentów jej przeciwnikom.

źródło: di.com.pl #polskie prawo #finanse