Wielu ludzi marzy o własnej firmie i uwolnieniu się od uciążliwego etatu, ale nie posiada kapitału na rozpoczęcie działalności. Bardzo pomocny w tej kwestii okazuje się Urząd Pracy, który dzięki bezzwrotnym dotacjom z Unii Europejskiej otwiera furtkę dla wielu nowych przedsiębiorców.

Dofinansowanie – kto i o ile może się ubiegać?

Aby otrzymać dofinansowanie do własnej działalności, trzeba być w świetle prawa osobą bezrobotną, a co za tym idzie - zarejestrowaną w Urzędzie Pracy. Bezrobotny musi również spełniać kilka warunków. Przyszły biznesmen powinien mieć mniej niż 30 lat, być osobą niekaraną w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku i nie odmówić propozycji pracy przedstawionej mu przez UP bez uzasadnionej przyczyny.

Nie może być też studentem studiów dziennych, ale zaocznych –owszem. Ubiegający się o dotację nie może mieć na swoim koncie innej działalności na rok wstecz przed złożonym wnioskiem, a na 5 lat wstecz nie korzystać z żadnego innego dofinansowania na założenie takowej. Złożony przez niego wniosek musi być kompletny i prawidłowo wypełniony. Dotacja jest nie wyższa niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia, czyli z reguły do 30.000zł.

Spełniając powyższe warunki, można zrobić kolejny krok w kierunku własnego biznesu – złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy wniosek o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Wniosek – co trzeba wiedzieć?

Zanim zdecydujemy się na założenie działalności gospodarczej, należy mieć dobry pomysł na biznes. Bez tego żadna dotacja nie da nam gwarancji, że firma przyniesie oczekiwane zyski.

Top Videos of the Day

Trzeba też pamiętać, że po otrzymaniu dotacji firma musi funkcjonować przez minimum rok – tylko wtedy nie będziemy musieli zwracać otrzymanych środków. Gwarancję spłaty mają zapewnić poręczyciele – musi być ich co najmniej dwóch, a dochód każdego z nich powinien być nie mniejszy niż 1900 zł brutto miesięcznie. W przypadku gdy poręczycielem jest osoba prowadząca swoją działalność, dochód ten musi być nie mniejszy niż 2500 zł brutto.

Zazwyczaj wkład własny nie jest wymagany, ale jest on mile widziany (nawet komputer to już coś!). Podobnie jest z biznesplanem, który, choć zazwyczaj zawarty jest już we wniosku, dodatkowo zwiększy nasze szanse na pozytywną odpowiedź.

Sam wniosek to kilkunastostronicowy dokument. Oprócz podstawowych danych personalnych wymaga się podania  wykształcenia, doświadczenia, kwalifikacji itp. Potem następuje opis przedsięwzięcia i ocena rynku konkurencji. Należy zamieścić informacje m.in. o tym, czy chcemy zatrudniać pracowników, jak zamierzamy reklamować biznes i czy jesteśmy w stanie zdobyć przewagę nad konkurencją.

Kolejne części wniosku dotyczą ewentualnych zadłużeń i zobowiązań finansowych, a także majątku wnioskodawcy. Do tego dochodzi kilka oświadczeń, na przykład że otrzymane środki wykorzystamy zgodnie z ich przeznaczeniem i wniosek mamy praktycznie gotowy.

Procedura przyznania dotacji trwa do kilku miesięcy. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie (w większości przypadków tak właśnie jest), po tygodniu podpisuje się umowę między wnioskodawcą, urzędem i poręczycielami. Po tej formalności możemy spodziewać się przelewu.

Na co można przeznaczyć otrzymane pieniądze, a na co nie?

W zależności od rodzaju działalności, wymogi co do rozporządzania dotacją mogą się różnić. Generalnie inwestycja pieniędzy otrzymanych z PUP powinna mieć charakter jednorazowy. Oznacza to, że nie można przeznaczyć ich na opłacenie pracowników, ZUS-u czy też abonamentu telefonicznego. Takie wydatki powinny być opłacane z przychodów firmy. Z całą pewnością natomiast dozwolone jest zużytkowanie otrzymanych funduszy na sprzęt potrzebny do prowadzenia działalności, na reklamę, remont lokalu, w którym działalność będzie prowadzona oraz na zakup towaru na rozruch działalności (na przykład zakup ubrań, jeśli zamierzamy otworzyć sklep odzieżowy).

żródło: pup.gliwice.pl

Kopiowanie i wykorzystywanie treści bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione. #Unia Europejska #praca #dotacja unijna