Pomijając póki co kwestię wynagrodzeń i warunków pracy, o których wciąż (choć raczej anonimowo) wypowiadają się pracownicy Amazona w Polsce, jednym z najpoważniejszych zarzutów, stawianych zarządowi firmy, jest tworzenie sztucznego muru pomiędzy zarządem, pracownikami a ich reprezentacją związkową i utrudnianie pracownikom walki o swoje prawa środkami, jakie dają im przepisy kodeksu pracy. Związkowcy żalą się, że zarząd polskiego oddziału amerykańskiego potentata złośliwie utrudnia im pracę i reprezentowanie spraw pracowniczych, a te działania polegać mają m.in. na zakazie korzystania z niektórych pomieszczeń w czasie, w którym swoje zadania wykonują zatrudnione tam osoby, gdyż mogłoby to dezorganizować proces pracy w zakładzie.

Związkowcy wystąpili do zarządu Amazona z informacją, że nie mają absolutnie zamiaru dezorganizować ani utrudniać funkcjonowania zakładu pracy oraz nie zamierzają kontaktować się z pracownikami "za plecami" władz firmy w czasie, w którym pracownicy mają wykonywać swoje obowiązki służbowe. Jedyny kontakt na linii pracownicy - reprezentacja związkowa miałby odbywać się w czasie przysługujących pracownikom przerw. Takie rozwiązanie także nie podoba się zarządowi Amazona. Analizując zachowanie zarządu, można dojść do wniosku, że ten chciałby, aby pracownicy w ogóle nie mieli pojęcia o funkcjonowaniu ich reprezentacji związkowej, organizowanych przez nią spotkaniach i rozmowach.

W Amazonie kwestionowane jest nawet BHP

Pomijając już tak absurdalne unormowania zakładowe, jak zakaz korzystania przez związkowców z elektronicznego wyposażenia w trakcie spotkań z pracownikami, wiele złego usłyszeć można o kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie zakładów Amazona.

Top Videos of the Day

Ze słów przedstawicieli związków zawodowych wynika, że niektórym pracownikom nie zapewnia się nawet podstawowego wyposażenia BHP, co naraża ich na uszczerbek na zdrowiu, a nawet utratę życia. Warunki BHP zresztą są przez pracowników i ich reprezentantów krytykowane niemal od samego początku funkcjonowania Amazona w Polsce. Pracownicy skarżą się, że muszą wymieniać się kompletami odzieży roboczej, gdyż jest ich zdecydowanie za mało, aby każdy z pracowników miał swoją. W związku z brakiem odpowiednich warunków BHP w zakładach Amazona w Polsce już nieraz organizowane były pikiety pracownicze, jak dotąd bezskutecznie.

Kwestia kolejna, która stanowi jeden z największych problemów w polskim Amazonie, to wynagrodzenia. Łatwo odszukać materiały prasowe, które pojawiły się jeszcze przed rozpoczęciem przez Amazona funkcjonowania w Polsce. Ileż to było wówczas zachwytów, ile zapewnień o dobrych zarobkach i wysokiej kulturze pracy. To oczywiste, że pracownicy narzekają na swoje zarobki. Mniej oczywiste jest jednak stanowisko władz spółki w tej kwestii.

Zdaniem rzecznika prasowego Amazona w Polsce, Marzeny Więckowskiej, gdyby pracownikom nie zapewniono odpowiednich warunków BHP oraz wynagrodzeń, samo ich zrekrutowanie w liczbie ponad 13 tysięcy osób byłoby problematyczne. Według Więckowskiej, Amazon zapewnia atrakcyjne wynagrodzenia i pakiety socjalne, stąd z zatrudnieniem takiej liczby osób w stosunkowo krótkim czasie po wejściu Amazona do Polski nie było problemu. Racja, trzeba mieć jednak na względzie, że wobec stopy bezrobocia w Polsce ludzie podejmują czasem jakiekolwiek zatrudnienie, nie zdając sobie tak naprawdę sprawy z tego, co ich czeka po zawarciu umowy o pracę.

Miało być pięknie, wyszło jak zawsze

Jeszcze zanim Amazon w Polsce na dobre rozpoczął działalność, legendy o zarobkach i warunkach pracy były takie, że cokolwiek by potem władze spółki nie zaproponowały pracownikom, można było być niemal pewnym rozczarowania. Spory o warunki pracy i traktowanie pracowników towarzyszą Amazonowi niemal od początku działalności. Z pewnością trochę racji mają obie strony, szkoda tylko, że do porozumienia między pracownikami i reprezentującą ich organizacją związkową a władzami spółki jeszcze daleka droga.

źródło: bankier.pl #praca #finanse #gospodarka