Obniżenie wieku emerytalnego odpowiednio do 60. roku życia dla kobiet i 65. dla mężczyzn było jednym ze sztandarowych haseł zarówno prezydenta Andrzeja Dudy w jego kampanii wyborczej, jak i Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze przed wygraną w październikowych wyborach parlamentarnych przedstawiciele PiS jasno informowali, że reforma emerytalna z 2012 roku, podnosząca wiek emerytalny do 67 lat, była zła i należy wycofać jej rozwiązania. Prezydent złożył już projekt swojej ustawy w tym zakresie i wszystko wskazuje na to, że ustawa obniżająca wiek emerytalny wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Próg wiekowy do przejścia na emeryturę wciąż budzi kontrowersje

Złożony przez prezydenta projekt jest bliźniaczy z tym, który złożył on w Sejmie w poprzedniej kadencji parlamentarnej.

Przewiduje on powrót do rozwiązań sprzed reformy emerytalnej, czyli obniżenie wieku emerytalnego odpowiednio do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Jednocześnie dla osób, które przeszły na emeryturę po wejściu w życie przepisów reformy, czyli po dniu 1 stycznia 2013 roku, nic się nie zmieni. Osoby te zachowają swoje uprawnienia, mimo że w świetle nowych przepisów nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego (obowiązywać tu będzie tzw. zasada praw nabytych).

W ocenie prezydenta obecna sytuacja gospodarcza i ekonomiczna w Polsce nie uzasadnia podnoszenia wieku emerytalnego, są natomiast bezpieczne granice, w których wiek emerytalny można obniżyć. Wyższy próg wiekowy przejścia na emeryturę ma sens jedynie wówczas, gdy wydłuża się okres aktywności zawodowej osób pracujących. Tak jednak z różnych względów nie jest, a reforma emerytalna z 2012 roku wcale nie wpłynęła pozytywnie na aktywność zawodową osób starszych.

Top Videos of the Day

Co zrozumiałe, projekt prezydenta budzi szereg emocji. Na gorące poparcie swoich planów może on liczyć z pewnością wśród osób, którym do osiągnięcia wieku emerytalnego brakuje naprawdę niewiele. Suchej nitki na projekcie nie zostawiają z kolei ekonomiści, zdaniem których na obniżanie wieku emerytalnego zwyczajnie nas nie stać. W ocenie ekonomistów takie zmiany jak obniżenie wieku emerytalnego powinny zostać poprzedzone szeregiem dogłębnych badań i analiz pod kątem wpływu tego działania na sytuację gospodarczą w kraju, w tym w szczególności sytuację finansową Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Z obniżeniem wieku emerytalnego prezydentowi naprawdę się spieszy

Zasady nabywania prawa do emerytury, w tym kwestia wieku emerytalnego, są w ocenie prezydenta jedną z najważniejszych kwestii społecznych. Z ich unormowaniem nie można zwlekać. Trochę inaczej problem ten widzą eksperci, zdaniem których z wejściem w życie nowych przepisów należałoby poczekać przynajmniej do 1 kwietnia 2016 roku. Tymczasem projekt Prezydenta trafił do parlamentu w dniu 30 listopada bieżącego roku, a ustawa ma obowiązywać już od początku roku 2016.

Ten pośpiech budzi zastrzeżenia ekspertów z dwóch przyczyn. Po pierwsze, nie jest on uzasadniony w świetle stanu gospodarki, a lepiej byłoby wstrzymać się ze zmianami jeszcze te kilka miesięcy i poświęcić ten czas na dokładną analizę i przygotowanie projektu, który w maksymalnie bezpieczny dla budżetu sposób faktycznie pozwoli na obniżenie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn. Kwestią drugą jest natomiast sam fakt rozróżnienia progu przejścia na 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Zdaniem konstytucjonalisty Marka Chmaja, w niedalekiej przyszłości może okazać się, że inny wiek emerytalny dla kobiet i inny dla mężczyzn są niezgodne z Konstytucją i mogą zostać zakwestionowane.

Obaw Chmaja nie potwierdzają inni konstytucjonaliści, podnosząc chociażby przykłady służby wojskowej dla mężczyzn czy uprawnień rodzicielskich kobiet. Nikt rozsądny nie będzie przecież kwestionował zgodności tych rozwiązań z konstytucją.

Można spodziewać się, że nowe rozwiązania prawne w zakresie emerytur wejdą w życie już niebawem. Jak z kolei przełożą się na gospodarkę i społeczeństwo, to pokaże dopiero czas.

źródło: gazetaprawna.pl #polskie prawo #system emerytalny #finanse