Uprawnienie do zasiłku macierzyńskiego posiadają m.in. te matki, które prowadząc własną działalność gospodarczą, opłacają składkę na ubezpieczenie chorobowe. Składka ta w przypadku podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia firmy jest dobrowolna. Nie ma obowiązku jej naliczania i wpłacania na konto #ZUS, jednak bez jej uiszczania nie ma co marzyć o uzyskaniu prawa do zasiłku chorobowego czy macierzyńskiego po urodzeniu (lub adoptowaniu) dziecka.

Na mocy obecnie obowiązujących przepisów, aby uzyskać prawo do zasiłku macierzyńskiego, wystarczyło uiścić składkę na ubezpieczenie chorobowe za jeden miesiąc. To systemowe rozwiązanie stało się polem do wielkich nadużyć, z którymi ZUS od kilku lat prowadzi coraz bardziej skuteczną walkę.

Od 2016 roku ZUS otrzyma dodatkowe narzędzie do walki z patologią w tym zakresie i nieuczciwymi przedsiębiorcami. Na czym to narzędzie ma polegać?

Zasiłek macierzyński dla przedsiębiorców na nowych zasadach od 2016 roku

Co do zasady podstawą do naliczania składki chorobowej i zasiłku jest przychód. Z reguły jest to kwota wskazana w umowie o pracę. Ze względu jednak na to, że przedsiębiorca umowy o pracę nie ma, podstawę do składek i zasiłku ustala dla niego ZUS. W roku 2015 kwota ta wynosi 2375,40 zł. Dlaczego ma ona takie znaczenie? Otóż składka na ubezpieczenie chorobowe wynosi 2,45% tej minimalnej podstawy, czyli miesięcznie kosztuje ona przedsiębiorcę 58,20 zł. Tyle wystarczy zapłacić, aby otrzymać od ZUS zasiłek chorobowy czy macierzyński, liczony od podstawy, czyli kwoty 2375,40 zł.

Top Videos of the Day

 A biorąc pod uwagę fakt, że rodzicowi przysługuje obecnie urlop macierzyński, dodatkowy macierzyński i rodzicielski, zasiłek można otrzymywać nawet przez rok. Jak widać, gra jest warta świeczki.

A co jeśli przedsiębiorcza matka uiści składkę od podstawy wyższej? Wszak ZUS wskazuje tylko minimalną podstawę do składek, można je opłacać od zadeklarowanej wyższej kwoty. Uiszczając zatem na rzecz ubezpieczyciela kwotę kilkuset złotych, można było liczyć na zasiłek w wysokości nawet 6000 zł miesięcznie, wypłacany przez rok. Z takiej okazji skorzystało kilkadziesiąt tysięcy matek w Polsce. Niestety dla nich, ZUS zaczął kwestionować proceder zakładania firmy tuż przed porodem, uznając, że służy to tylko i wyłącznie "wyłudzeniu" świadczeń kompletnie nieproporcjonalnych do wniesionego na rzecz ubezpieczenia chorobowego wkładu.

Od przyszłego roku proceder ten nie będzie możliwy. Nie chodzi o to, że ZUS wygrywa niemal wszystkie sądowe postępowania w tej materii i skutecznie walczy z patologiami.

Zmieniają się bowiem przepisy, a wraz z nimi sposób ustalania zarówno uprawnienia do otrzymania zasiłku macierzyńskiego, jak i jego wysokości. W szczególności zmiany dotyczyć będą tych osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają krócej niż 12 miesięcy.

Na jaki zasiłek macierzyński może liczyć rodzic?

Od 2016 roku, nawet jeśli przedsiębiorcza matka uiszcza składkę chorobową od podstawy wyższej niż minimalna, zasiłek macierzyński otrzyma i tak w minimalnej wysokości. Jego kwota powiększana będzie o 1/12 za każdy miesiąc, za jaki uiszczona została składka na ubezpieczenie chorobowe jeszcze przed porodem. Aby zatem uzyskać prawo do zasiłku w pełnej wysokości, konieczne będzie uiszczenie składki chorobowej za co najmniej 12 miesięcy przed datą porodu.

Co ciekawe, nowelizacja przepisów przewiduje też zwolnienie przedsiębiorczych matek z obowiązku uiszczania składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku, gdy kwota wypłacanego zasiłku jest niższa niż 1000 zł. Obecnie, niezależnie od wysokości zasiłku, matki z własną firmą muszą uiszczać tę składkę w wysokości ponad 270 zł miesięcznie.

Nowelizacja ustawy i unormowanie sytuacji w sferze zasiłków macierzyńskich z pewnością są konieczne. Dotychczasowe rozwiązania premiują bowiem matki, które są w znacznie lepszej sytuacji finansowej - stać je na uiszczanie składki w wysokości kilkuset zł miesięcznie bez uszczerbku dla domowego budżetu.

źródło: gazetaprawna.pl, bankier.pl #rodzicielstwo #finanse