Fundusz Mieszkań na Wynajem to obok programu Mieszkania dla Młodych i Rodzina na Swoim kolejny projekt, mający na celu poprawę sytuacji mieszkaniowej. Projekty te kierowane są przede wszystkim do osób młodych, które zakładają albo zamierzają założyć rodziny, a ze względu na ograniczone możliwości finansowe, nie mogą sobie pozwolić na zakup mieszkania czy budowę domu dzięki oszczędnościom czy tradycyjnym kredytom hipotecznym. O ile jednak Rodzina na Swoim czy Mieszkanie dla Młodych nastawione były na umożliwieniu korzystniejszego pozyskania mieszkania czy domu na własność, tak Fundusz Mieszkań na Wynajem pozwala na wynajęcie mieszkania z puli atrakcyjnych jakościowo i przystępnych cenowo mieszkań, położonych w największych polskich miastach.

Założeniem Funduszu Mieszkań na Wynajem jest też zwiększenie mobilności zawodowej osób młodych. Nierzadko jest bowiem tak, że oferuje się im atrakcyjne stanowiska pracy w miejscach oddalonych o kilkaset kilometrów od miejsca zamieszkania (najczęściej wspólnego z rodzicami), ale brak warunków mieszkalnych i niepewność nawet w przypadku jego wynajęcia zmusza osoby młode do rezygnacji z wyjazdów do innego miasta. Tymczasem jedną z najważniejszych cech projektu jest zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa wynajmu. A z tym różnie bywa. Wie o tym każdy, kto choć raz wynajmował mieszkania czy domy od prywatnych właścicieli. Nie zawsze bowiem relacje między stronami umowy najmu były poprawne, co skutkowało brakiem komfortu dla najemcy i obawami wynajmującego.

Jak wynająć mieszkanie z Funduszu Mieszkań na Wynajem?

Z pewnością minusem całego projektu jest ograniczenie go do kilku największych aglomeracji.

Top Videos of the Day

Mieszkania, których Fundusz jest właścicielem, wynająć można w aglomeracjach warszawskiej, krakowskiej, trójmiejskiej, poznańskiej, wrocławskiej, śląskiej i łódzkiej. Ograniczenie to kompensowane jest po części tym, że to właśnie te ośrodki tak czy tak stanowią najczęstszy cel migracji osób młodych, a migracja ta w przeważającej liczbie przypadków wynika z podjęcia zatrudnienia w wymienionych miastach.

Mieszkania z Funduszu oferowane są do wynajęcia wyłącznie osobom fizycznym, przy czym nie ma znaczenia status takiej osoby. Z wynajmu może skorzystać osoba pracująca, student, emeryt, rencista itp. Ważne jest jedynie spełnienie kryteriów finansowych. Co ciekawe, nie jest to kryterium "niemożliwe do spełnienia" - Fundusz pozwala na wynajęcie mieszkania przez kilka osób zbiorczo, wówczas zdolność finansowa jest analizowana dla wszystkich osób łącznie.

Wysokość opłat za wynajęcie mieszkania ma być uzależniona od standardu mieszkania, jego lokalizacji o od czasu, na jaki zawarta zostanie umowa najmu.

Projekt przewiduje dwa czasowe przedziały wynajmu:

  • od 6 do 23 miesięcy,
  • od 24 do 48 miesięcy

Szczegółowe informacje na temat dostępnych mieszkań do wynajęcia oraz ich lokalizacji i cen można znaleźć na stronie projektu jakusiebie.pl. Co ważne, istnieje możliwość przedłużenia umowy wynajmu, pod warunkiem jednak, że z odpowiednim wnioskiem najemca wystąpi nie później, niż na 2 miesiące przed datą zakończenia aktualnie obowiązującej umowy najmu.

Czy są w tym jakieś kruczki i gwiazdki?

Nie ma. Fundusz oferuje mieszkania do wynajęcia według zasad rynkowych, z gwarancją stabilności trwania umowy i bezpieczeństwa w zakresie czynszu najmu. Warunki wynajęcia mieszkania z zasobów Funduszu są jasne. Wynająć może osoba spełniająca kryteria finansowe. Cała reszta, w tym odpowiedzialność obu stron umowy najmu, regulowana jest jak w każdym innym przypadku, w szczególności umowę regulują przepisy Kodeksu cywilnego, dotyczące najmu.

Fundusz Mieszkań na wynajem działa jak każdy inny inwestor, który nabywa mieszkania w celu ich wynajęcia. W ofercie Funduszu znajdą się przede wszystkim mieszkania 2 i 3 pokojowe. Te pierwsze adresowane są głównie do młodych rodzin, drugie z kolei do studentów i absolwentów, podejmujących zatrudnienie, którzy dzięki wspólnemu najmowi mieszkania mogą podzielić się kosztami.

Źródło: rodzina.gov.pl #Ekonomia Łódź #ekonomia Warszawa #finanse