Z roku na rok zmienia się charakter polskiej emigracji. O ile jeszcze kilka lat temu głównym celem wyjazdów do pracy za granicę była chęć polepszenia swojej sytuacji materialnej, tak obecnie w coraz większym stopniu emigracja nie ma już charakteru czysto zarobkowego. Wyjeżdżający z Polski deklarują coraz częściej, że wyjeżdżają nie za pieniądzem, ale za spokojnym życiem. Tuż po przystąpieniu Polski do struktur Unii Europejskiej głównym celem wyjazdów była Irlandia i Wielka Brytania, a same wyjazdy miały charakter czasowy. Polacy wyjeżdżali z myślą o zarobieniu pieniędzy, które zamierzali wydać w po powrocie do Polski, kupując domy i mieszkania czy inwestując w drobne lokalne biznesy.

Emigracja dotyczyła głównie osób bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach, które za granicą podejmowały każdy rodzaj zatrudnienia, byle tylko móc zdobyć środki na życie i oszczędności.

Dziś z Polski emigrują osoby dobrze wykształcone, nierzadko zamożne, których do emigracji wcale nie zmusza sytuacja finansowa. Coraz częściej osoby te za cel swoich wyjazdów wybierają kraje skandynawskie, w tym przede wszystkim Norwegię. Stawiają głównie na spokojniejsze i przyjemniejsze życie, a także stabilniejszą przyszłość dla swoich dzieci. Norwegia z pewnością nie należy do najtańszych krajów, niemniej zapewnia dużo większe bezpieczeństwo społeczne, mniejszą i bardziej przyjazną biurokrację i bardziej przewidywalny aparat państwowy.

Polacy w Norwegii już nie tylko tanią siłą roboczą

Polacy w Norwegii to największa grupa imigrantów.

Top Videos of the Day

Naszych rodaków w tym kraju jest już ponad 100 tysięcy. Poza nielicznymi - mało chlubnymi przypadkami - Polacy chwaleni są za swoją pracowitość i kompetencje. Norwegowie zaczynają też doceniać polską klasę średnią, która zarobione w kraju pieniądze hojnie wydaje i inwestuje w Norwegii. Co więcej, norweska Polonia stale się powiększa, już nie tylko o emigrantów, ale o urodzone już w Norwegii polskie dzieci - w ciągu ostatnich pięciu lat urodziło się ich niemal 10 tys.

Migracja Polaków do Norwegii ma stosunkowo długą tradycję, niemniej niemal zawsze była to migracja zarobkowa. Wraz z upływem lat coraz więcej emigrujących do Norwegii Polaków podkreśla, że przyczyną zmiany miejsca zamieszkania jest poszukiwanie lepszych warunków życia. Nie chodzi tu tylko o pieniądze, choć Polacy doceniają godziwe norweskie wynagrodzenie i nastawienie norweskich pracodawców. Coraz większe znaczenie ma dla Polaków kultura pracy i stabilność zatrudnienia.

Polski pracownik w Norwegii może liczyć na znacznie wyższy poziom życia

Ktoś, kto prowadząc w Polsce firmę, nierzadko musiał walczyć z polską biurokracją i gąszczem niezrozumiałych przepisów, z pewnością doceni norweską swobodę prowadzenia działalności gospodarczej.

I nie chodzi tu o brak jakichkolwiek regulacji - te bowiem bywają nieraz bardziej restrykcyjne niż nasze, ale o podejście urzędnika do petenta i przedsiębiorcy. Norwegowie doskonale zdają sobie sprawę z wartości, jaką dla norweskiej gospodarki są drobni przedsiębiorcy i robią, co tylko mogą, aby umożliwić im sprawne i efektywne prowadzenie biznesów.

Oczywiście dla "kombinatorów" nie ma tam miejsca i pobłażania - jeśli ktoś chce oszukiwać na podatku czy w zakresie zatrudnienia, szybko stanie twarzą w twarz z surowymi norweskimi regulacjami prawnymi (i w ekstremalnym przypadku straci możliwość prowadzenia tam biznesu). Jeśli jednak nie działa się wbrew prawu, można w Norwegii cieszyć się naprawdę spokojnym i dostatnim życiem. Nie jest tanio, koszty życia w Norwegii są znacznie wyższe niż w Polsce, ale też jego standard nieporównywalnie większy i to niemal pod każdym względem.

Coraz bardziej dostrzegana jest też aktywność norweskiej Polonii. Polacy nauczyli się już spierać na obczyźnie, organizować w stowarzyszenia, podejmować wspólne projekty o charakterze społecznym. To cieszy, że zmienia się powoli nasza mentalność, a wraz z nią obraz Polaka za granicą.

Źródło: gazetaprawna.pl

Kopiowanie i wykorzystywanie treści bez pisemnej zgody Blasting zabronione

#praca #emigracje #finanse