Czym jest slogan?

Sloganem nazywany krótki, sugestywny zwrot mający za zadanie zwrócić naszą uwagę na produkt danej firmy. Slogan musi być chwytliwy (łatwy do zapamiętania) oraz musi indywidualnie identyfikować daną markę (każda firma ma własny, niepowtarzalny slogan, który kojarzy się z ich produktami). W książce „Co trzeba wiedzieć o reklamie” Bogusław Kwarciak napisał "Slogan jest skuteczną bronią w walce o miejsce w pamięci konsumentów; dzięki swej zwięzłości, ładunkowi emocjonalnemu i oryginalności błyskawicznie zostaje zapamiętany. W pamięci konsumentów do sloganu przyklejają się towarzyszące mu informacje, np. o marce lub produkcie".

Wyróżniamy 2 podstawowe rodzaje sloganów: slogany samodzielne – takie, które zawierają w sobie nazwę reklamowanego produktu i slogany niesamodzielne – takie, które nie zawierają w sobie nazwy reklamowanego produktu, ale mimo to kojarzą się nam z marką, np. „Just do it”.

Podsumowując tę część:Dobry slogan musi być krótki, sugestywny, powinien skłaniać do działania i wzbudzać emocje.

Jakie funkcje spełniają slogany? Model AIDA

Poruszając temat funkcji spełnianych przez slogany reklamowe najwygodniej będzie odnieść się do modelu AIDA. Model AIDA pokazuje nam dokładnie, co przesądza o tym, że slogan reklamuje, albo ma charakter promocyjny danego produktu we właściwym tego słowa znaczeniu.

AIDA to oczywiście skrót, który po rozwinięciu daje nam słowa: Attention, Interest, Desire, Action, jednocześnie będącymi opisem funkcji spełnianych przez slogan. Po przekłdzie na język polski otrzymamy kolejno frazy: zwrócenie uwagi, wzbudzenie zainteresowania, wzbudzenie chęci posiadania, motywacja do działania.

Jeżeli więc slogan jest dobry, to powinien spełniać także funkcje modelu AIDA.

Top Videos of the Day

Inaczej rzecz ujmując można także powiedzieć, że te funkcje sloganu, które zostały opisane w modelu, są warunkami uznania naszego hasła sloganowego za atrakcyjne.

Kiedy NIE używać sloganu?

Slogan to tylko narzędzie, pewien zwrot w manipulacyjnym arsenale mniej lub bardziej potężnych firm i koncernów. Tak jak każde inne narzędzie jego sposób użytkowania jest w pewien sposób ograniczony - nie nadaje się do wypromowania każdego dosłownie produktu, nie nadaje się też do użycia w każdej sytuacji. Oto pięć złotych zasad, o których każdy powinien pamiętać tworząc slogan reklamowy. #Ekonomia Łódź #ekonomia Warszawa #psychologia

  • Zasada I - przygotowanie jest kluczem do sukcesu. Nie każdy jest w stanie stworzyć dobry slogan i aby móc to uczynić potrzebna jest pewien talent literacki, nielicha wyobraźnia, a także uzdolnienia dziennikarskie. Tworząc slogan trzeba wierzyć w to, co jest jego treścią.
  • Zasada II - myślenie jak odbiorca i wystrzeganie się podtekstów. Potrzebna jest pewna wiedza na temat tego jak na dany slogan reklamowy mogą zareagować ludzie zamieszkujący dany rejon. Tworząc slogan trzeba być świadomym tego, że nie ma uniwersalnych haseł.
  • Zasada III - uwaga: banał! Ludzie nie lubią banałów, ani tuzinkowych, ogólnych stwierdzeń, prawd słyszanych na co dzień, sytuacji typowych w rodzaju "Pogoda dzisiaj jakaś nie taka". Tworząc slogan należy być świadomym tego, że musi on zapadać w pamięć, a więc nie może być pretensjonalny lecz jedyny w swoim rodzaju.
  • Zasada IV - błędem jest także mechaniczne przenoszenie sloganów miedzy poszczególnymi kulturami ze względu na odmienne zwyczaje i doświadczenia poszczególnych grup narodowych czy etnicznych. 
  • Zasada V - sogan służy głównie do reklamowania produktów o cechach przeciętnych, względnie produktów codziennego użytku lub takich, które kupowane są często. Jest to wskazówka, która ukazuje najefektywniejszy oraz najbezpieczniejszy sposób zastosowania sloganu reklamowego w praktyce.