Pomoc finansowa dla rodziców wychowujących dzieci była jednym z filarów prowadzonej przez Prawo i Sprawiedliwość kampanii przed wygranymi wyborami do parlamentu. Słynne już 500 złotych na dziecko stało się jednym z najbardziej nośnych haseł kampanii. PiS wybory wygrało, pojawia się więc pytanie, jak zamierza wywiązać się ze swoich przedwyborczych obietnic, w tym obietnicy finansowego wsparcia rodziców.

Zaproponowany przez PiS projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zakłada comiesięczne wsparcie finansowe w wysokości po 500 zł na dziecko. Pierwsze wypłaty mają mieć miejsce już w kwietniu 2016 roku. Co prawda, sama ustawa ma wejść w życie już 1 stycznia nowego roku, jednak pomysłodawcy ustawy chcą dać budżetowi państwa i administracji trochę czasu na wdrożenie odpowiednich procedur i zapewnienie stosownych środków finansowych na ten cel.

Rodzicu - pieniądze na dziecko z wyrównaniem już w kwietniu

O ile wypłata środków pomocowych będzie miała miejsce dopiero od kwietnia przyszłego roku, o tyle rodzice nie muszą się martwić, że pomimo wejścia w życie ustawy zostaną pozostawieni sami sobie. Opóźnienie wypłaty środków ma zostać skompensowane stosownym wyrównaniem za miesiące od stycznia do marca. Środki za te miesiące zostaną wypłacone wraz z wypłatą kwietniową. Aby ubiegać się o ich wypłatę, konieczne będzie złożenie stosownego wniosku. Póki co nie wiadomo jeszcze, jak formalnie wniosek ten będzie wyglądał. Ma to uregulować rozporządzenie wykonawcze do ustawy, którego jeszcze nie ma. Wiadomo jednak, że niezbędne będzie podanie podstawowych danych osobowych rodziców i dziecka (imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numery PESEL itp.).

Top Videos of the Day

Wnioski rozpatrywane mają być przez burmistrzów i prezydentów miast. To na nich bowiem spoczywać będzie obowiązek realizacji zapisów ustawy o wsparciu państwa w wychowaniu dzieci. Sam wniosek będzie musiał zostać uzupełniony o zaświadczenia z właściwego dla wnioskodawcy urzędu skarbowego, na podstawie których ustalony zostanie średni dochód na członka rodziny. Progi dochodowe mają mieć istotne znacznie. Od nich będzie zależało, czy rodzic dostanie wsparcie finansowe na wszystkie dzieci, czy dopiero na drugie i każde kolejne.

Czy każdy dostanie 500 zł na dziecko?

Z pomocy państwa będą mogli korzystać również rodzice rozwiedzeni, o ile wspólnie opiekują się i wychowują dziecko. W zakresie podmiotowym ustawa ma ulec doprecyzowaniu, jednak już dziś można stwierdzić, iż głównym kryterium otrzymania wsparcia będzie kryterium dochodowe. To samo kryterium ma decydować również o ewentualnym odebraniu pomocy na pierwsze dziecko, jeśli sytuacja materialna rodziców polepszy się.

O ewentualnym odebraniu świadczenia decydować będzie nie tylko przekroczenie progów dochodów.

Urzędnik odbierze rodzicom świadczenie, jeśli stwierdzi, iż przekazane środki są marnotrawione bądź wydawane niezgodnie z celem, na jaki zostały przyznane. Innym sposobem dyscyplinowania rodziców w tym zakresie ma być odebranie świadczeń w postaci pieniężnej, a przyznawanie ich w postaci pomocy rzeczowej.

Czas pokaże, na ile realne jest wsparcie dla rodziców po 500 zł na dziecko w sytuacji, gdy budżet państwa świeci pustkami i nie wiadomo, z jakich źródeł tę finansową pomoc dla rodziców pokryć. Możemy jedynie czekać i obserwować, na ile odpowiedzialnie PiS potraktuje swoje obietnice wyborcze i na ile się z nich wywiąże.

Źródło: gazetaprawna.pl, forsal.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i wykorzystywanie treści bez zgody Blasting Sagl zabronione. #system finansowy #polskie prawo #finanse