Media donoszą, iż agenci #CBA na wniosek prokuratury wkroczyli na GPW. Pion prokuratury do spraw przestępczości zorganizowanej prowadzi śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy zbyciu przez Skarb Państwa udziałów Ciech SA na rzecz firmy Jana Kulczyka KI Chemistry z siedzibą w Luksemburgu. Udziały w Ciech SA posiada nie tylko Kulczyk, ale również niemiecki BASF intensywnie współpracujący z Gazpromem Władimira Putina. Przekręt został ujawniony w tak zwanej aferze taśmowej. Śledztwo CBA w sprawie Ciech SA ma wymiar nie tylko gospodarczy, ale również szpiegowski.

Ciech SA zalicza się do największych konsumentów gazu w Europie

Ciech SA posiada udziały, od 90% do 100%, w 17 spółkach działających w Polsce, Niemczech, Rumunii, Szwecji, Austrii i Singapurze.

Te najważniejsze spółki posiadają swoje udziały w innych zależnych podmiotach. Obecnie biznesy tej jednej z największych firm chemicznych w Europie tworzą pajęczynę, którą usiłuje infiltrować rosyjsko-niemiecki kapitał. Przemysł chemiczny jest najważniejszym konsumentem gazu. Zanik tego przemysłu w Europie wpędziłby w tarapaty rosyjski Gazprom. Obecnie fabryki chemiczne Ciechu SA są głównie zaopatrywane w gaz pochodzacy z Rosji. Rezygnacja tego koncernu z zakupu gazu u Rosjan doprowadziłaby niechybnie do osłabienia pozycji finansowej rosyjskiej firmy.

Rosyjski kapitał zawsze był zainteresowany wrogim przejęciem polskiego przemysłu chemicznego. Odcięcie naszego państwa od kontroli tej gałęzi uczyniłoby bowiem wszelkie scenariusze budowy gazociągu z Zatoki Perskiej do Polski nierealnymi z racji biznesowych.

Top Videos of the Day

Dlatego przejęcie Ciechu przez Rosjan niweczyłoby wszelką grę ekonomiczną Polski celującą w osłabienie pozycji Gazpromu na rynku sprzedaży gazu dla przemysłu chemicznego.

Scenariusz zamordowania Jana Kulczyka staje się prawdopodobny

Po śmierci Kulczyka jego spadkobiercy stali się głównymi decydentami w kwestii oddania Rosjanom kontroli nad polskim przemysłem chemicznym. Będąc udziałowcami KI Chemistry (który posiada ponad 50% akcji Ciechu SA), mogą je odsprzedać Gazpromowi. Nie jest więc wykluczone, że śmierć Jana Kulczyka była wynikiem morderstwa w celu przeprowadzenia akcji rozdrobnienia pakietu kontrolnego akcji Ciech SA.

Działania CBA mają charakter poważny, skoro zatrzymano prezesa GPW, Pawła Tamborskiego, pełniącego wcześniej obowiązki podsekretarza w Ministerstwie Skarbu Państwa pod rządami Donalda Tuska. Tamborski był związany z grupą kapitałową Wood & Company ulokowaną w Czechach i na Słowacji. Informacje na temat obecnego kapitału kontrolującego tę grupę są utajnione. Nie jest wykluczone, że Wood & Company jest dzisiaj kontrolowana przez rosyjski kapitał.

Czy afera Ciechu wpłynie na wyniki wyborów?

Media donoszą, iż afera ma charakter korupcyjny i dotyczy odsprzedania Kulczykowi udziałów Skarbu Państwa w Ciech SA po zaniżonej cenie. Taki zarzut można łatwo rozszerzyć do oskarżenia o charakterze szpiegowskim. Sprzedaż akcji Ciechu Kulczykowi stanowi bowiem działanie na szkodę bezpieczeństwa Polski poprzez utratę kontroli nad naszym przemysłem chemicznym.

Decyzja o zbyciu akcji Ciech SA musiała być zaakceptowana przez Donalda Tuska. Jeśli okaże się, że spadkobiercy Kulczyka odsprzedadzą swoje udziały polskiego koncernu chemicznego Rosjanom lub grupie BASF, to wówczas przeprowadzkę byłego premiera do Brukseli można będzie interpretować jako zabezpieczenie się przed ewentualnymi oskarżeniami o szpiegostwo. To zaś otwiera perspektywę medialną deliberacji nad tym, czy Kulczyk został zamordowany i jaką rolę odegrało w tym akcie „biznesowe lobby” promowane przez Tuska. Taki kurs mediów zniszczyłby PO.

Puenta

Jeśli Gazprom nabędzie akcje Ciechu, to być może wojna w Syrii zostanie szybko zakończona. Buforowanie obszarów, przez które miałby przebiegać gazociąg do Turcji, Ukrainy i Polski, przestanie być opłacalne.

W ten sposób kryzys imigracyjny ulegnie rozwiązaniu.

źródło: Sensacja na stołecznym parkiecie! Prezes GPW przesłuchiwany przez CBA, rmf24.pl #Jan Kulczyk #Paweł Tamborski